Feel the Water
BioMatic (220-450 kW)

BioMatic (220-450 kW)

Šifra Naziv artikla
More description

Inovativno grejanje sa nepobedivim kompaktnim BioMatic kotlom na drvene cepanice, sečku ili pelet

• Kotlovi na drvnu sečku ili pelet snage 220-450 kW

Jedno od najkompaktnijih postrojenja na biomasu na tržištu

• Kompaktni moduli (ložišni modul i modul izmjenjivača toplote
• Mogu se, u vecini slučajeva, kod postojećih kotlarnica sa lož uljem ili gasom ugraditi u isti proctor)

Optimalno sagorevanje uz upravljanje lambda sondom

• Ugrađenom lambda sondom koja permantno prati vrednosti dimnih gasova i reaguje na različite kvalitete produkata sagorevanja postižu se uvek perfektne vrednosti sagorevanja i najmanja emisija štetnih gasova.
• Lambda sonda koriguje potrebnu količinu goriva kao i dovod sekundarnog vazduha i time postiže najčistije sagorevanje, takođe i kod pogona pri delimičnom opterećenju.
• Rezultati su smanjena potrošnja goriva i najmanja emisija štetnih gasova, takođe pri različitim kvalitetima goriva.

Automatsko čišćenje

• Površine izmenjivača toplote stojećeg cevnog izmenjivača toplote automatski se za vreme pogona grejanja uz pomoć turbulatora sa mehanizmom za čišćenje drže čistim, što osigurava stalan visoki stepen iskorišćenja i najniže gubitke u odlaznim dimnim gasovima.
• Ložište se, takođe pomoću pomičnog rosta automatski čisti od sagorevanjem nastalog pepela. Iznošenje pepela iz modula za sagorevanje kao i modula izmenjivača toplote u spremnik pepela ostvaruje se automatski pomoću pužnog prenosa.

Automatsko upravljanje sa BioControl 3000

• Upravljanje postrojenjem grejanja pomoću BioControl 3000 nudi brojne prednosti i olakšava rukovanje preko jednostavnog monitora i komforno struktuiranog menija.
• Upravljanje je montirano fiksno na kotlu i služi kao centralna regulaciona jedinica.
• BioControl 3000 nudi dodatno integrisanu pripremu tople vode, zaštitu od smrzavanja, pogon u vreme odsutnosti kao i modularne mogućnosti proširivanja preko kartica za krugove grejanja, upravljanje spremnicima i solarnim regulacionim krugom.

Primenjiva goriva:

• Pelete prema ÖNORM M 7135, DINplus Gütesiegel ili švajvicarski pelet
• Drobljena bio masa/drveni otpadi G30/G50/W30 prema ÖNORM M 7133

Sigurnosni uređaji u HERZ BioMatic postrojenju (uzajamno nezavisni sistemi):

• Zaštita od povratnog plamena (RSE): sigurnosna komora i protivpožarna klapna sa opružnim motorom.
• Zaštita od požara (RHE): termički nadzor temperature na pužnom dozatoru goriva (termičko sprinkler postrojenje).
• Elektronski temperaturni nadzor pužnog dozatora goriva.

Proizvodi se u pet veličina:

BioMatic BioControl 220: područje snage 54 do 220 kW
BioMatic BioControl 250: područje snage 54 do 250 kW
BioMatic BioControl 350: područje snage 79 do 350 kW
BioMatic BioControl 400: područje snage 79 do 400 kW
BioMatic BioControl 500: područje snage 79 do 450 kW

presek_kotla_biomatic

 

KAT_PROJECT