Feel the Water
Donji usponski ventil za dvocevni sistem grejanja - PROJECT serija

7189

Donji usponski ventil za dvocevni sistem grejanja - PROJECT serija

  • Priključak grejnog tela sa gumicom i ravnim zaptivanjem
  • Stezni set 1 6284 04 montiran
  • Priključak cevi G 3/4 sa konusom
  • Cevni priključci se naručuju posebno
  • Cirkulaciona kočnica (1 6222 04) je u isporuci
Šifra Naziv artikla
  • Dim.
  • Pak.
1 7189 12 Bajpas telo za dvocevni sistem grejanja PROJECT serija
  • 1/2 x G 3/4
  • 20
 

KAT_PROJECT