Feel the Water
VTA-40-Uronski ventil za radijatore sa dizajniranom ručnom kapom sa četiri priključka za jednocevni sistem grejanja- PROJECT serija

7767

VTA-40-Uronski ventil za radijatore sa dizajniranom ručnom kapom sa četiri priključka za jednocevni sistem grejanja- PROJECT serija

  • Priključak grejnog tela sa donje strane
  • Ravno zaptivanje
  • Uronska cev I = 290 mm, prečnik cevi 11 mm, osno rastojanje cevi 40 mm
  • Ventil se isporučuje sa dirajniranom ručnom kapom za ručno zatvaranje i otvaranje ventila
  • Skidanjem dizajnirane ručne kape ventila postoji mogućnost ugradnje svih vrsta HERZ termostatskih glava
  • Cevni priključci G 3/4 sa konusom se naručuju posebno
Šifra Naziv artikla
  • Dim.
  • Pak.
1 7767 28 VTA-40-Uronski ventil sa četiri priključka za jednocevni sistem grejanja- PROJECT serija
  • 15
  • 10
 

KAT_PROJECT