Feel the Water
COMPACTFLOOR WE

F532

COMPACTFLOOR WE

Kompletna stanica za regulisanje podnog grejanja 230 V, 50 Hz, za povezivanje na sekundarni krug daljinskog grejanja

Sadrži:

 • Zaustavni zonski ventil sa fiksnim regulisanjem preko termostatske glave sa nalegajućim senzorom
 • Podesiv regulacioni ventil sa električnim pogonom
 • Suprotosmerni zavojni bakarno lemljeni izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika
 • Frekventno regulisana cirkulaciona pumpa
 • Sigurnosna grupa sa termo-manometrom, automatskim ventilom za odvazdušenje i sigurnosnim ventilom
 • Razdelnik od nerđajućeg čelika, ulazni razdelnik opremljen regulacionim ulošcima sa indikatorom protoka, a povratni razdelnik termostatskim ventilima, odzračnim i ventilom za pražnjenje sa priključkom za crevo
 • Aktuatore za regulisanje grejnih krugova
 • Automatska zaštita od pregrevanja isključivanjem pumpe
 • Ekspanzioni sud sa dijafragmom sa ventilom potpuno integisan u kućište razdelnika od galvanizovanog čelika
 • Okvir i poklopac beli, emajlirani (RAL 9003)
 • Podesiva dubina instalacije (150–190 mm) i visina (720–805 mm) sa pomerljivom nosećom šinom za cevi
Šifra Naziv artikla
 • Dim.
 • Pak.
3 F532 83 COMPACTFLOOR WE
 • 3x
 • 1
3 F532 84 COMPACTFLOOR WE
 • 4x
 • 1
3 F532 85 COMPACTFLOOR WE
 • 5x
 • 1
3 F532 86 COMPACTFLOOR WE
 • 6x
 • 1
3 F532 87 COMPACTFLOOR WE
 • 7x
 • 1
3 F532 88 COMPACTFLOOR WE
 • 8x
 • 1
3 F532 89 COMPACTFLOOR WE
 • 9x
 • 1
3 F532 90 COMPACTFLOOR WE
 • 10x
 • 1
3 F532 91 COMPACTFLOOR WE
 • 11x
 • 1
3 F532 92 COMPACTFLOOR WE
 • 12x
 • 1
 

KAT_PROJECT