Feel the Water
Kompletna stanica za regulisanje podnog grejanja 230 V, 50 Hz, priključak desno

E532

Kompletna stanica za regulisanje podnog grejanja 230 V, 50 Hz, priključak desno

Sadrži:

      
 • Razdelnik od nerđajućeg čelika, ulazni razdelnikopremljen regulacionim ulošcima sa indikatorom protoka, a povratni razdelnik termostatskim ventilima, odzračnim i ventilom za pražnjenje sa priključkom za crevo
 • Aktuatori za regulisanje grejnog kuga
 • Mehaničko regulisanje temperature
 • Zaustavni ventil
 • Frekventno regulisanu cirkulacionu pumpu
 • Automatska zaštita od pregrevanje isključivanjem pumpe
 • Elektronika razdelnika i aktuatora potpuno ožičena
 • Automatski regulator diferencijalnog pritiska sa frekventno regulisanom pumpom kompletno integrisana u kućište od galvanizovanog nerđajućeg čelika
 • Predni okvir i predni poklopac emajlirani belo (RAL 9003)
 • Podesiva instalaciona dubina (150–190 mm) i visina ormarića (720–805 mm) sa pomerljivom nosećom šinom za cevi

Podesiva instalaciona dubina (150–190 mm) i visina ormarića (720–805 mm) sa pomerljivom nosećom šinom za cevi.

Šifra Naziv artikla
 • Dim.
 • Pak.
3 E532 03 Kompletna stanica za regulisanje podnog grejanja 230 V, 50 Hz, priključak desno
 • 3x
 • 1
3 E532 04 Kompletna stanica za regulisanje podnog grejanja 230 V, 50 Hz, priključak desno
 • 4x
 • 1
3 E532 05 Kompletna stanica za regulisanje podnog grejanja 230 V, 50 Hz, priključak desno
 • 5x
 • 1
3 E532 06 Kompletna stanica za regulisanje podnog grejanja 230 V, 50 Hz, priključak desno
 • 6x
 • 1
3 E532 07 Kompletna stanica za regulisanje podnog grejanja 230 V, 50 Hz, priključak desno
 • 7x
 • 1
3 E532 08 Kompletna stanica za regulisanje podnog grejanja 230 V, 50 Hz, priključak desno
 • 8x
 • 1
3 E532 09 Kompletna stanica za regulisanje podnog grejanja 230 V, 50 Hz, priključak desno
 • 9x
 • 1
3 E532 10 Kompletna stanica za regulisanje podnog grejanja 230 V, 50 Hz, priključak desno
 • 10x
 • 1
3 E532 11 Kompletna stanica za regulisanje podnog grejanja 230 V, 50 Hz, priključak desno
 • 11x
 • 1
3 E532 12 Kompletna stanica za regulisanje podnog grejanja 230 V, 50 Hz, priključak desno
 • 12x
 • 1
 

KAT_PROJECT