Feel the Water
Kompletna stanica za regulisanje podnog grejanja 230 V, 50 Hz, priključak levo

E532

Kompletna stanica za regulisanje podnog grejanja 230 V, 50 Hz, priključak levo

Sadrži:

 • Razdelnik od nerđajućeg čelika, ulazni razdelnik opremljen regulacionim ulošcima sa indikatorom protoka, a povratni razdelnik termostatskim ventilima, odzračnim i ventilom za pražnjenje sa priključkom za crevo
 • Aktuatori za regulisanje grejnog kuga
 • Mehaničko regulisanje temperature
 • Zaustavni ventil
 • Frekventtno regulisanu cirkulacionu pumpu
 • Automatska zaštita od pregrevanje isključivanjem pumpe
 • Elektronika razdelnika i aktuatora potpuno ožičena
 • Automatski regulator diferencijalnog pritiska sa frekventno regulisanom pumpom kompletno integrisana u kućište od galvanizovanog nerđajućeg čelika
 • Prednji okvir i predni poklopac emajlirani belo (RAL 9003)

Podesiva instalaciona dubina (150–190 mm) i visina ormarića (720–805 mm) sa pomerljivom nosećom šinom za cevi.

Šifra Naziv artikla
 • Dim.
 • Pak.
3 E532 13 Kompletna stanica za regulisanje podnog grejanja 230 V, 50 Hz, priključak levo
 • 3x
 • 1
3 E532 14 Kompletna stanica za regulisanje podnog grejanja 230 V, 50 Hz, priključak levo
 • 4x
 • 1
3 E532 15 Kompletna stanica za regulisanje podnog grejanja 230 V, 50 Hz, priključak levo
 • 5x
 • 1
3 E532 16 Kompletna stanica za regulisanje podnog grejanja 230 V, 50 Hz, priključak levo
 • 6x
 • 1
3 E532 17 Kompletna stanica za regulisanje podnog grejanja 230 V, 50 Hz, priključak levo
 • 7x
 • 1
3 E532 18 Kompletna stanica za regulisanje podnog grejanja 230 V, 50 Hz, priključak levo
 • 8x
 • 1
3 E532 19 Kompletna stanica za regulisanje podnog grejanja 230 V, 50 Hz, priključak levo
 • 9x
 • 1
3 E532 20 Kompletna stanica za regulisanje podnog grejanja 230 V, 50 Hz, priključak levo
 • 10x
 • 1
3 E532 21 Kompletna stanica za regulisanje podnog grejanja 230 V, 50 Hz, priključak levo
 • 11x
 • 1
3 E532 22 Kompletna stanica za regulisanje podnog grejanja 230 V, 50 Hz, priključak levo
 • 12x
 • 1
 

KAT_PROJECT