Feel the Water
Kompletna stanica za regulacuju podnog i 2 kruga radijatorskog 230 V, 50 Hz, priključak levo

E533

Kompletna stanica za regulacuju podnog i 2 kruga radijatorskog 230 V, 50 Hz, priključak levo

Razdelnik sa topmetrima za regulaciju i očitavanje protoka, sabirnik sa termostatskim ventilima, odzračivanje, pražnjenje pomoću priključka za crevo, držači razdelnika, termomotori za regulaciju grejnog kruga, mehanička regulacija temperature, zaporni ventil, cirkulaciona pumpa, automatska zaštita od previsoke temperature isključenjem pumpe,regulisanje diferencijalnog pritiska prestrujnim ventilom, fabrički montirano u razdelni ormarić od pocinkovanog čeličnog lima

 • Ram i vrata bele boje (RAL 9010)
 • Ugradna dubina l = (80–110 mm)
 • Visina (705–775 mm) ima mogućnost podešavanja
 • Nosači cevi se mogu skidati
 • Priključci za grejna tela nisu temperaturno regulisani
Šifra Naziv artikla
 • Dim.
 • Pak.
3 E533 13 Kompletna stanica za regulacuju podnog i 2 kruga radijatorskog 230 V, 50 Hz, priključak levo
 • 3x
 • 1
3 E533 14 Kompletna stanica za regulacuju podnog i 2 kruga radijatorskog 230 V, 50 Hz, priključak levo
 • 4x
 • 1
3 E533 15 Kompletna stanica za regulacuju podnog i 2 kruga radijatorskog 230 V, 50 Hz, priključak levo
 • 5x
 • 1
3 E533 16 Kompletna stanica za regulacuju podnog i 2 kruga radijatorskog 230 V, 50 Hz, priključak levo
 • 6x
 • 1
3 E533 17 Kompletna stanica za regulacuju podnog i 2 kruga radijatorskog 230 V, 50 Hz, priključak levo
 • 7x
 • 1
3 E533 18 Kompletna stanica za regulacuju podnog i 2 kruga radijatorskog 230 V, 50 Hz, priključak levo
 • 8x
 • 1
3 E533 19 Kompletna stanica za regulacuju podnog i 2 kruga radijatorskog 230 V, 50 Hz, priključak levo
 • 9x
 • 1
3 E533 20 Kompletna stanica za regulacuju podnog i 2 kruga radijatorskog 230 V, 50 Hz, priključak levo
 • 10x
 • 1
3 E533 21 Kompletna stanica za regulacuju podnog i 2 kruga radijatorskog 230 V, 50 Hz, priključak levo
 • 11x
 • 1
3 E533 22 Kompletna stanica za regulacuju podnog i 2 kruga radijatorskog 230 V, 50 Hz, priključak levo
 • 12x
 • 1
 

KAT_PROJECT