Feel the Water
Kompletna stanica za regulacuju podnog i 2 kruga radijatorskog 230 V, 50 Hz, priključak desno

E533

Kompletna stanica za regulacuju podnog i 2 kruga radijatorskog 230 V, 50 Hz, priključak desno

Razdelnik sa topmetrima za regulaciju i očitavanje protoka, sabirnik sa termostatskim ventilima, odzračivanje, pražnjenje pomoću priključka za crevo, držači razdelnika, termomotori za regulaciju grejnog kruga, mehanička regulacija temperature, zaporni ventil, cirkulaciona pumpa, automatska zaštita od previsoke temperature isključenjem pumpe, regulisanje diferencijalnog pritiska prestrujnim ventilom, fabrički montirano u razdelni ormarić od pocinkovanog čeličnog lima

 • Ram i vrata bele boje(RAL 9010)
 • Ugradna dubina l = (80–110 mm)
 • Visina (705–775 mm) ima mogućnost podešavanja
 • Nosači cevi se mogu skidati
 • Priključci za grejna tela nisu temperaturno regulisani
Šifra Naziv artikla
 • Dim.
 • Pak.
3 E533 03 Kompletna stanica za regulacuju podnog i 2 kruga radijatorskog 230 V, 50 Hz, priključak desno
 • 3x
 • 1
3 E533 04 Kompletna stanica za regulacuju podnog i 2 kruga radijatorskog 230 V, 50 Hz, priključak desno
 • 4x
 • 1
3 E533 05 Kompletna stanica za regulacuju podnog i 2 kruga radijatorskog 230 V, 50 Hz, priključak desno
 • 5x
 • 1
3 E533 06 Kompletna stanica za regulacuju podnog i 2 kruga radijatorskog 230 V, 50 Hz, priključak desno
 • 6x
 • 1
3 E533 07 Kompletna stanica za regulacuju podnog i 2 kruga radijatorskog 230 V, 50 Hz, priključak desno
 • 7x
 • 1
3 E533 08 Kompletna stanica za regulacuju podnog i 2 kruga radijatorskog 230 V, 50 Hz, priključak desno
 • 8x
 • 1
3 E533 09 Kompletna stanica za regulacuju podnog i 2 kruga radijatorskog 230 V, 50 Hz, priključak desno
 • 9x
 • 1
3 E533 10 Kompletna stanica za regulacuju podnog i 2 kruga radijatorskog 230 V, 50 Hz, priključak desno
 • 10x
 • 1
3 E533 11 Kompletna stanica za regulacuju podnog i 2 kruga radijatorskog 230 V, 50 Hz, priključak desno
 • 11x
 • 1
3 E533 12 Kompletna stanica za regulacuju podnog i 2 kruga radijatorskog 230 V, 50 Hz, priključak desno
 • 12x
 • 1
 

KAT_PROJECT