Feel the Water
Cirkulacioni limitator temperature

4011

Cirkulacioni limitator temperature

 • Termostatski prigušni ventil za ograničavanje temperature u sistemima cirkulacije sanitarne vode.
 • Proporcionalni regulator bez dodatnih izvora energije.
 • Koso naleganje, kućište i delovi kroz koje teče voda su od specijalnog mesinga za sanitarnu upotrebu.
 • Unutrašnji navoj priključka ISO 7/1 (Rp).
 • Rad se ostvaruje preko dva termostata.
 • kvs = 0,45 m3/h
 • Fabričko podešavanje na 52 °C, osiguranje od prekoračenja temperature do 70 °C.

Termostat zatvara ventil dostizanjem temperature od 70 °C. Pri padu temperature ispod 50 °C, ventil zatvara drugi termostat. Muf x muf, konusni priključak za bakarne cevi 15 mm, stezni set 1 6292 01 (posebno se naručuje).

Šifra Naziv artikla
 • DN
 • Temp.
 • Pak.
2 4011 01 Cirkulacioni limitator temperature
 • 15
 • 52/70
 • 20
2 4011 02 Cirkulacioni limitator temperature
 • 20
 • 52/70
 • 20
2 4011 11 Cirkulacioni limitator temperature
 • 15
 • 55/70
 • 20
2 4011 12 Cirkulacioni limitator temperature
 • 20
 • 55/70
 • 20
2 4011 17 Cirkulacioni limitator temperature
 • 15
 • 58/70
 • 20
2 4011 18 Cirkulacioni limitator temperature
 • 20
 • 58/70
 • 20
 

KAT_PROJECT