Feel the Water
H-ventil TS-3000 za jednocevni sistem grejanja, sa integrisanim termostatskim ventilom- ugaoni model

3793

H-ventil TS-3000 za jednocevni sistem grejanja, sa integrisanim termostatskim ventilom- ugaoni model

  • Srednji razmak priključka 50 mm
  • Priključak grejnog tela G 3/4, sa slobodno okretnom navrtkom
  • Cevni priključak spoljašnji navoj G 3/4 sa konusom za spoj steznim setom
  • Stezni set se naručuje posebno
Šifra Naziv artikla
  • Dim.
  • Pak.
1 3793 92 Bajpas telo 3000 sa integrisanim termostatskim ventilom, za jednocevne sisteme grejanja - ugaoni model
  • G 3/4
  • 10
 

KAT_PROJECT