Feel the Water
H-ventil TS-3000 za dvocevni sistem grejanja, sa obostranim pražnjenjem, odzračivanjem i zatvaranjem, priključak grejnog tela Rp 1/2 - pravi model

3466

H-ventil TS-3000 za dvocevni sistem grejanja, sa obostranim pražnjenjem, odzračivanjem i zatvaranjem, priključak grejnog tela Rp 1/2 - pravi model

  • Srednji razmak priključka 50 mm
  • Priključak grejnog tela Rp 1/2, sa slobodno okretnom navrtkom
  • Cevni priključak spoljašnji navoj G 3/4 sa konusom za spoj steznim setom
  • 2 priključne niple 1 3002 31 su u isporuci
  • Stezni set se naručuje posebno
Šifra Naziv artikla
  • Dim.
  • Pak.
1 3466 02 Bajpas telo 3000 - pravi model
  • G 1/2 x G 3/4
  • 10
 

KAT_PROJECT