Feel the Water
H-ventil TS-3000 za jednocevni i dvocevni sistem grejanja sa prednameštanjem, zatvaranjem, pražnjenjem i odzračivanjem, priključaka grejnog tela Rp 1/2- ugaoni model, pražnjenje levo

3066

H-ventil TS-3000 za jednocevni i dvocevni sistem grejanja sa prednameštanjem, zatvaranjem, pražnjenjem i odzračivanjem, priključaka grejnog tela Rp 1/2- ugaoni model, pražnjenje levo

  • Srednji razmak priključka 50 mm
  • Priključak grejnog tela Rp 1/2, sa slobodno okretnom navrtkom
  • Cevni priključak spoljašnji navoj G 3/4 sa konusom za spoj steznim setom
  • 2 priključne niple su u isporuci
  • Stezni set se naručuje posebno
Šifra Naziv artikla
  • Dim.
  • Pak.
1 3066 12 Bajpas telo 3000 - ugaoni model Pražnjenje levo
  • G 1/2 x G 3/4
  • 1
 

KAT_PROJECT