Feel the Water
HERZ-pojedinačni izlazni kompleti sa topmetrima

8532

HERZ-pojedinačni izlazni kompleti sa topmetrima

za produženje 1 8532, sastoji se od razdelnika sa regulacijom preko topmetara

  • Sabirnik sa termostatima
  • 2 spojnice sa unutrašnjim navojem Rp 1
  • Cevni priključak G 3/4
Šifra Naziv artikla
  • Dim.
  • Pak.
1 8532 93 HERZ-pojedinačni izlazni kompleti sa topmetrima
  • DN 25, G 1
  • 1
 

KAT_PROJECT