Feel the Water
RL-3-osni “CD”, DESIGN

S 3746

RL-3-osni “CD”, DESIGN

  • Ventil desno od grejnog tela.
  • Priključak grejnog tela sa ravnim zaptivanjem.
  • Cevni priključak sa spoljašnjim navojem M 22 x 1,5, sa konusom.
Šifra Naziv artikla
  • Priključak
  • Pak.
S 3746 44 RL-3-osni “CD”, DESIGN, u beloj boji
  • G 1/2 –M 22 x 1,5
  • 1
S 3746 41 RL-3-osni “CD”, DESIGN, hrom
  • G 1/2 –M 22 x 1,5
  • 1
 

KAT_PROJECT