Feel the Water
Termostatski setovi bez prednameštanja

7723

Termostatski setovi bez prednameštanja

 • Set termostatski ventil TS-90 bez prednameštanja (1 7723 90), prava izrada i termoglava “Standard” (1 7260 06).
 • Set termostatski ventil TS-90 bez prednameštanja (1 7723 91), prava izrada i termoglava “Standard” (1 7260 06).
 • Set termostatski ventil TS-90 bez prednameštanja (1 7723 91), prava izrada i termoglava Porsche (1 9230 06).
Šifra Naziv artikla
 • Dim.
 • Pak.
1 7723 62 Set termostatski ventil TS-90 bez prednameštanja
 • 3/8
 • 10
1 7723 60 Set termostatski ventil TS-90 bez prednameštanja
 • 1/2
 • 10
1 7723 32 Set termostatski ventil TS-90 bez prednameštanja
 • 1/2
 • 10
 

KAT_PROJECT