Feel the Water
STROMAX-FODRV, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima i priključkom za inpulsnu cev

4017ML

STROMAX-FODRV, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima i priključkom za inpulsnu cev

Kućište od “CR” mesinga muf x muf, zaptivanje vretena preko dvostrukog O-prstena. Predpodešavanje se izvršava preko graničnika hoda, digitalno očitavanje pretpodešavanja na prozorčiću ručnog točka. Dva merna ventila (1 0284) za merenje diferencijalnog pritiska su montirana poCrvena ručnog točka sa dužim ili kraćim mernim ventilima. Priključak impulsne cevi za regulator diferencijalnog pritiska namontiran na ventil. Adapter i stezni setovi se naručuju posebno.

 • Maks. radna temperatura 130 °C
 • Maksimalini radni pritisak 20 bar
Šifra Naziv artikla
 • kvs
 • DN
 • Pak.
1 4017 30 STROMAX-FODRV, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima i priključkom za inpulsnu cev
 • 0,46
 • 15 LF
 • 10
1 4017 39 STROMAX-FODRV, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima i priključkom za inpulsnu cev
 • 0,88
 • 15 MF
 • 10
1 4017 31 STROMAX-FODRV, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima i priključkom za inpulsnu cev
 • 2,00
 • 15
 • 10
1 4017 32 STROMAX-FODRV, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima i priključkom za inpulsnu cev
 • 3,60
 • 20
 • 10
1 4017 33 STROMAX-FODRV, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima i priključkom za inpulsnu cev
 • 6,50
 • 25
 • 10
1 4017 34 STROMAX-FODRV, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima i priključkom za inpulsnu cev
 • 13,30
 • 32
 • 5
1 4017 35 STROMAX-FODRV, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima i priključkom za inpulsnu cev
 • 18,50
 • 40
 • 5
1 4017 36 STROMAX-FODRV, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima i priključkom za inpulsnu cev
 • 33,00
 • 50
 • 5
 

KAT_PROJECT