Feel the Water
STRÖMAX-GM, Ventil za regulisanje usponskih vodova, pravi model, sa mernim ventilima, sa priključkom za impulsnu cev

4217

STRÖMAX-GM, Ventil za regulisanje usponskih vodova, pravi model, sa mernim ventilima, sa priključkom za impulsnu cev

Kućište od mesinga, muf x muf, bez vertikalnog hoda vretena, zaptivanje vretena preko dvostrukog O-prstena. Pretpodešavanje se izvršava preko graničnika hoda, digitalno očitavanje pretpodešavanja na prozorčiću ručnog točka. Priključak impulsne cevi za regulator diferencijalnog pritiska namontiran na ventil. Dva merna ventila (2 0284) su montirana poCrvena ručnog točka. Plomba za pretpodešavanje 1 6517 04 i marker za očitavanje 1 6517 05 su u isporuci.

 • Maks. radna temperatura do DN32 130 °C
  od DN40 110 °C
 • Maks. radni pritisak 16 bara
Šifra Naziv artikla
 • kvs
 • DN
 • Pak.
1 4217 10 STRÖMAX-GM, Ventil za regulisanje usponskih vodova, pravi model, sa mernim ventilima, sa priključkom za impulsnu cev
 • 0,93
 • 15 LF
 • 10
1 4217 19 STRÖMAX-GM, Ventil za regulisanje usponskih vodova, pravi model, sa mernim ventilima, sa priključkom za impulsnu cev
 • 3,49
 • 15 MF
 • 10
1 4217 11 STRÖMAX-GM, Ventil za regulisanje usponskih vodova, pravi model, sa mernim ventilima, sa priključkom za impulsnu cev
 • 6,05
 • 15
 • 10
1 4217 12 STRÖMAX-GM, Ventil za regulisanje usponskih vodova, pravi model, sa mernim ventilima, sa priključkom za impulsnu cev
 • 6,11
 • 20
 • 10
1 4217 13 STRÖMAX-GM, Ventil za regulisanje usponskih vodova, pravi model, sa mernim ventilima, sa priključkom za impulsnu cev
 • 9,22
 • 25
 • 10
1 4217 14 STRÖMAX-GM, Ventil za regulisanje usponskih vodova, pravi model, sa mernim ventilima, sa priključkom za impulsnu cev
 • 18,83
 • 32
 • 5
1 4217 15 STRÖMAX-GM, Ventil za regulisanje usponskih vodova, pravi model, sa mernim ventilima, sa priključkom za impulsnu cev
 • 23,29
 • 40
 • 5
1 4217 16 STRÖMAX-GM, Ventil za regulisanje usponskih vodova, pravi model, sa mernim ventilima, sa priključkom za impulsnu cev
 • 35,26
 • 50
 • 5
1 4217 17 STRÖMAX-GM, Ventil za regulisanje usponskih vodova, pravi model, sa mernim ventilima, sa priključkom za impulsnu cev
 • 52,11
 • 65
 • 1
1 4217 18 STRÖMAX-GM, Ventil za regulisanje usponskih vodova, pravi model, sa mernim ventilima, sa priključkom za impulsnu cev
 • 76,10
 • 80
 • 1
 

KAT_PROJECT