Feel the Water
STROMAX

4017MW

STROMAX

Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska za sisteme sanitarne vode, kosi model sa mernim ventilima

 • Kućište od DR mesinga muf x muf, zaptivanje vretena preko dvostrukog O-prstena
 • Predpodešavanje se izvršava preko graničnika hoda, digitalno očitavanje pretpodešavanja na prozorčiću ručnog točka
 • Dva merna ventila (1 0284) za merenje diferencijalnog pritiska su montirana pored ručnog točka sa dužim ili kraćim mernim ventilima
 • Maksimalna radna temperatura 85 °C (Maks. 10 bar)
 • Maksimalni radni pritisak 20 bara na 20 °C
Šifra Naziv artikla
 • DN
 • Kvs
 • Pak.
2 4017 00 STROMAX
 • 15 LF
 • 0,46
 • 10
2 4017 09 STROMAX
 • 15 MF
 • 0,88
 • 10
2 4017 01 STROMAX
 • 15
 • 2,00
 • 10
2 4017 02 STROMAX
 • 20
 • 3,60
 • 10
2 4017 03 STROMAX
 • 25
 • 6,50
 • 10
2 4017 04 STROMAX
 • 32
 • 13,30
 • 5
2 4017 05 STROMAX
 • 40
 • 18,50
 • 5
2 4017 06 STROMAX
 • 50
 • 33,00
 • 5
 

KAT_PROJECT