Feel the Water
STROMAX-FODRV, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima

4017M

STROMAX-FODRV, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima

Kućište od “CR” mesinga muf x muf, zaptivanje vretena preko dvostrukog O-prstena. Predpodešavanje se izvršava preko graničnika hoda, digitalno očitavanje pretpodešavanja na prozorčiću ručnog točka. Dva merna ventila (1 0284) za merenje diferencijalnog pritiska su montirana poCrvena ručnog točka sa dužim ili kraćim mernim ventilima.

 • Maks. radna temperatura 130 °C
 • Maksimalini radni pritisak 20 bar.
Adapter i stezni setovi se naručuju posebno.

Šifra Naziv artikla
 • kvs
 • DN
 • Pak.
1 4017 01 STROMAX-FODRV, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima
 • 2,00
 • 15
 • 10
1 4017 11 STROMAX-FODRV, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima
 • 0,46
 • 15 LF
 • 10
1 4017 21 STROMAX-FODRV, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima
 • 0,88
 • 15 MF
 • 10
1 4017 02 STROMAX-FODRV, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima
 • 3,60
 • 20
 • 10
1 4017 03 STROMAX-FODRV, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima
 • 6,50
 • 25
 • 10
1 4017 04 STROMAX-FODRV, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima
 • 13,30
 • 32
 • 5
1 4017 05 STROMAX-FODRV, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima
 • 18,50
 • 40
 • 5
1 4017 06 STROMAX-FODRV, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima
 • 33,00
 • 50
 • 5

Slični proizvodi

 

KAT_PROJECT