Feel the Water
Motorni pogon za trokraki ventil 500 N

7712

Motorni pogon za trokraki ventil 500 N

Pogon za trokraki mešni ventil, 500 N

Pogon za kontinualnu regulaciju ili regulaciju sa 2 ili 3 tačke

 • Izbor karakteristične krive - linearno ili proporcionalno
 • Dvodelno kućište odsamogaseće plastike
 • Konzola za ugradnju ventila od plastike sa navrtkom od mesinga
 • Dejstvo se može podesiti direktno
 • Automatsko regulisanje kretanja klipa
 • Kodirani prekidač za izbor karakteristične krive, vreme rada i ulaznog signala
 • Može se montirati horizontalno ili vertikalno

Ne montirati u visećem položaju!

Šifra Naziv artikla
 • Radni napon
 • Pak.
1 7712 11 Pogon za trokraki mešni ventil, 500 N
 • 24 V/AC
 • 1
1 7712 50 Pogon za trokrake ventile, 500 N
 • 230 V / AC
 • 1
1 7712 51 Pogon za trokrake ventile, 500 N
 • 24 V /AC / DC
 • 1
 

KAT_PROJECT