Feel the Water

Herz kutija za povezivanje i regulaciju termalnih jedinica

HERZ kutija za povezivanje i puštanje u pogon termalnih jedinica pruža ekonomičan način kontrolisanja i montaže termalnih jedinica

Dok su moderni projektantski sistemi uvek u potrazi za ekonomičnim načinom kako bi poboljšali efikasnost i puštanje sistema u rad, proizvođači ventila godinama razvijaju različite proizvode u ciju poboljšanja energetske efikasnosti i smanjenja instalacionih troškova. Izvođači su takođe usvojili različite pre-fabrifikovane proizvode u pokušaju da se smanji instalacija i smanje troškovi puštanja sistema u rad. Sa današnjim naglaskom na uštedu energije, projektanti neperstano insistiraju na smanjenju troškova na minimum korišćenjem sistema sa promenjljivim protokom u KGH instalacijama. Pritisno nezavisni ventili i regulatori diferencijalnog pritiska osiguravaju da se protok kontroliše konstantno što zahtevaju i moderni upravljački sistemi za kontrolu sobne temperature.

Kutija

HERZ Kutija za povezivanje i puštanje u pogon termalnih jedinica dizajniran je tako da obezbedi centralizovano mesto za puštanje termalnih jedinica u rad, poput FanCoil i Chilled Beams jedinica u KGH sistemima. Svi ventili inkorporirani su u standardne HERZ proizvode tako da je HERZ reputacija za kvalitet i pouzdanost osigurana. Kutija može biti opremljena ručnim balansnim ventilima ili balansnim ventilima sa motornim pogonom. Takođe, umesto balansnih ventila mogu se ugraditi pritisno nezavisni ventili. Regulator diferencijalnog pritiska je ugrađen na glavnom povratnom vodu. Jedinica se isporučuje u izolovanu čeličnu kutiju, potpuno zaštićenu od kondenzacije u sistemima sa hladnom vodom i može se proizvesti sa levim ili desnim priključkom.

#

#

Isporučuje se sa izolovanim priključcima na potisnoj i povratoj grani i sa hvatačem nečistoća sa ispusnom slavinom na glavnom vodu. Hvatač nečistoća sa ispusnom slavinom obezbeđuje čišćenje sita bez otvaranja hvatača nečistoća i vađenja sita. Ugrađeni trokraki kuglasti ventil dozvoljavaju ispiranje instalacije kad je to potrebno. Ventil za odzračivanje instalacije je takođe instaliran u izolovanu kutiju.

#

#