Feel the Water

Novi proizvodi u 2015.godini

HERZ Kutija za povezivanje i puštanje u pogon termalnih jedinica

Kutija za povezivanje - HERZ

HERZ Kutija za povezivanje i puštanje u pogon termalnih jedinica dizajnirana je tako da obezbedi centralizovano mesto za puštanje termalnih jedinica u rad, poput FanCoil i Chilled Beams jedinica u KGH sistemima.

Svi ventili inkorporirani su u standardne HERZ proizvode tako da je HERZ reputacija za kvalitet i pouzdanost osigurana.

Kutija može biti opremljena ručnim balansnim ventilima ili balansnim ventilima sa motornim pogonom.

Takođe, umesto balansnih ventila mogu se ugraditi pritisno nezavisni ventili. Regulator diferencijalnog pritiska je ugrađen na glavnom povratnom vodu.

HERZ tretman vode za male kućne instalacije

Tretmani vode - HERZ

HERZ tretman vode za male kućne instalacije I 3210 XX. Sastoji se od:

 • Seta za zaštitu od povratnog strujanja
 • Jedinice za omekšavanje vode
 • Rezervnog ketriđža I 0321 10
 • Priključni navoj DN15-DN32
 • Koristi se za male kućne instalacije grejanja i hlađenja. Montaža u liniji za dopunjavanje sistema
 • Maks rad temperatura 65 °C
 • Maks pritisak 6 bar
 • Kapacitet : 5000/°dH
 

HERZ COMPACTFLOOR LIGHT

HERZ COMPACTFLOOR LIGHT za sisteme podnog grejanja sa ugrađenom pumpom. Mogućnost povezivanja 12 grejnih krugova.

Compact FLOOR

Compact FLOOR

HERZ COMPACTFLOOR LIGHT FWW za sisteme podnog grejanja sa izmenjivačem toplote i ekspanzionom posudom. Sastoji se od:

 • zonskog zaustavnog ventila sa termostatskom glavom za podešavalje temperature vode u sistem podnog grejanja
 • regulacionog ventila sa motornim pogonom
 • izmenjivača toplote od nerđajućeg čelika
 • cirkulacione pumpe
 • sigurnosne grupa sa manometrom, termometrom, sigurnosnim ventilom i odzrakom
 • razdelnika sa meračima protoka od mesinga, sabirnika sa gornjim delovima termostata, sa slavinom za punjenje i pražnjenje, odzračnih ventila, završnih kapa i nosača
 • termomotora na sabirniku
 • fabrički montirano u razdelni ormarić od pocinkovanog čeličnog lima, okvir i vrata bele boje (RAL 9010). Ugradbena dubina promenljiva (80–110 mm), visina 705–775 mm,nosači cevi se mogu skidati.
 • mogućnost povezivanja do 12 grejnih krugova
 

Sistem za punjenje i automatsku dopunu instalacije grejanja

Compact FLOOR

Sistem za punjenje i automatsku dopunu instalacije grejanja iz linije instalacijije pitke vode. Ugrađen je reducir pritiska i manometar. Pored njih ugrađen je i sistem separator tip BA sa membranama za razdvajanje sistema grejanja od instalacije pitke vode. On sprečava prodor vode iz instalacije grejanja u instalaciju pitke vode i time sprečava zagađenje pitke vode.

 

Vazdušni separatori

Compact FLOOR

Vazdušni separatori. Za vreme prvog punjenja instalacije u rad voda apsorbuje vazduh (78%N2, 21% O2 , 1% ostalih gasova). Azot je glavni urok stvarannja slobodnih mehurića i vazdušnih čepova. Kiseonik prouzrokuje koroziju. Oštećenja koja vazduh stvara u instalaciji su začepljenje ili smanjena cirkulacija tople vode, korozija, buka... HERZ vazdušni separatori efikasno uklanjaju vazdušne mehurove prilikom rada instalacije i time sperčavaju probleme koje vazduh sa sobom nosi.

 

Pumpne grupe

Pumpne grupe

 • PUMPFIX DIRECT- za jedan direktni krug grejanja
 • PUMPFIX MIX- za jedan krug grejanja sa mešanjem
 • PUMPFIX – sa konstantnom temperaturom mešanja
 • PUMPFIX SOLAR- za solarne sisteme
 

Dostupno sa ugrađenom WILO frekventno regulisanom pumpom ili trostepenom pumpom.

Grejne stanice

Grejne stanice za pripremu tople sanitarne vode i grejanje. Služe za grejanje jedne stambene jedinice. U izmenjivaču toplote se vrši zagrevanje sanitarne vode. Karakteristike:

Grejne stanice HERZ

Grejne stanice HERZ

Grejne stanice HERZ

 • Pritisak napojne vode min. 2,8 bar,
 • Zapreminski protok 15 l/min (10/50 °C),
 • Maks. radni pritisak 10 bar,
 • Max. temperatura vode 90 °C,
 • Izmjenjivač topote 45 kW,
 • Max. diferencijalni pritisak 2 bara.