Feel the Water

HERZ FH - Kalkulator za Podno grejanje

Kalkulator za orjentacioni proračun sistema podnog grejanja

Dimnenzionisanje sistema grejanja vrši se prema važećem standardu EM1264. Kao i za svaku vrstu grejanja, optimalno postavljanje je ključ za perfektno funkcionisanje podnog grejanja.

Izgled aplikacije HERZ FH

Ono se mora planirati i sprovesti po uobičajenim pravilima i normama. Kao osnova za izračunavanje u aplikaciji HERZ FH uzima se ukupna grejna površina poda, vrsta podne obloge (pločice, tepih, linoleum, parket ili mermer, željeno rastojanje između cevi i željena temperatura ambijenta i ulazna temperatura vode u podno grejanje.

Izbor tipa podloge

Na osnovu ovih ulaznih podataka HERZ FH računa maksimalnu površinu poda koju je moguće pokriti jednim grejnim krugom (dužina cevi do 100m), ukupno potrebnu dužinu cevi za celokupnu grejnu površinu, ukupan broj grejnuh krugova radi izbora razdelnika i sabirnika.

Kao najvažnije podatke dobijamo toplotni kapacitet podnog grejanja, ukupan protok i pad pritiska radi izbora pumpe. Svi ulazni parametri se mogu varirati radi dobijanja potrebnih izlaznih parametara. Sa dobijenim izlaznim parametrima ne prelaze se fiziološki dozvoljene temperture poda.

1. Unos parametara sistema podnog grejanja

Unos parametara, za prethodno odabrani sistem vrši se na levom bočnom meniju sa poljima za unos. Sa desne strane moguće je odabrati jedan ili više ventila ukoliko korisniku poznat tip ventila koji se koristi u instalaciji.

Ulazni podaci

 1. Grejna površina
 2. Vrsta podne obloge
 3. Ulazna temperatura
 4. Rastojanje cevi
 5. Temperatura prostorije

Unos podataka

Rezultati

 1. Maksimalna površina poda po jednom grejnom krugu
 2. Ukupna dužina cevi
 3. Spec. dužina cevi
 4. Specifični toplotni kapacitet podnog grejanja
 5. Toplotni kapacitet podnog grejanja
 6. Ukupan protok
 7. Broj grejnih krugova
 8. Ukupan pad pritiska

150_herz-fh-aplikacija-b.jpg

Proračun se izavršava za proračunsku temperaturnu razliku od 5K.

Prilikom unosa parametara, moguće je izabrati tip podloge.

2. Rekalkulacija

Ponovnim unosom bilo kog od parametara sa leve strane, vrši se rekalkulacija.

Kako instalirati aplikaciju

Aplikacija je dostupna preko Google Play Store servisa. Program je dostupan u verzijama za tablet i "smart phone" uređaje sa Android operativnim sistemom. Preporučena verzija OS je Android 4.x.x.

Ukoliko niste korisnik Android uređaja, na raspolaganju je veb verzija programa.

Android aplikacija podno grejanje

Online Aplikacija za podno grejanje