Feel the Water

HERZ BV - Kalkulator za Herz Regulacione ventile

Kalkulator za Herz Regulacione ventile

HERZ BV je alat za brzi izbor balansnih ventila. Koriste se osnovni podaci, inače potrebni i poznati pri projektovanju sistema, za brz i jednostavan izbor najboljeg ventila.

Potrebno je uneti vrednosti za instalisanu snagu grane gde se nalazi ventil, potreban pad pritiska, režim rada i ukoliko ima glikola u sistemu njegov procenat. Nakon toga korisniku je omogućen izbor balansnih ventila za koje treba da se odradi proračun. Korisnik može da izabere određeni tip ventila ili nekoliko njih ako je upoznat sa proizvodima ili može da zatraži proračun za sve tipove ventila.

Treba obratiti pažnju da se projektantu daje mogućnost i sloboda da izabere najbolji ventil jer u nekim slučajevima može da bude i nekoliko preporučenih rešenja.

Osnovna podešavanja programa

Opcije podešavanja programa HERZ BV dostupne su preko ikonice sa zupčanikom u gornjem desnom uglu početnog ekrana:

  • Izbor jezika
  • Izbor jedinica za toplotno opterećenje, temperaturu, protok i pritisak

 

1. Tip instalacije

Startovanjem aplikacije prikazuje se uvodna stranica sa opcijama sistema u kojima se koriste ventili:

  • Grejanje
  • Hlađenje
  • Pijaća voda
  • Solarni sistemi

Slika1 - Uvodna stranica aplikacije

2. Unos parametara HVAC sistema

Unos parametara, za prethodno odabrani sistem vrši se na levom bočnom meniju sa poljima za unos. Sa desne strane moguće je odabrati jedan ili više ventila ukoliko korisniku poznat tip ventila koji se koristi u instalaciji.

Unos parametara HVAC sistema

3. Kalkulacija

Nakon unosa vrednosti, pritiskom na taster "Izračunaj", prikazuju se rezultati kalkukacije u vidu liste ventila koji su raspoloživi za unete parametre. Zelenom bojom označen je preporučeni ventil, prema kriterijumu ekonomičnosti

4. Rekalkulacija

Izborom ventila otvara se grafički prikaz se detaljnim parametrima radnih uslova

Moguće je veoma jednostavno varirati protok i/ili pad pritiska i program će odmah proračunati sve fizičke veličine, kao i poziciju pretpodešavanja ventila.

Kako instalirati aplikaciju

Aplikacija je dostupna preko Google Play Store servisa. Program je dostupan u verzijama za tablet i "smart phone" uređaje sa Android operativnim sistemom. Preporučena verzija OS je Android 4.x.x.

Ukoliko niste korisnik Android uređaja, na raspolaganju je veb verzija programa.

Android aplikacija za balansne ventile

Online Aplikacija  za balansne ventile