Feel the Water

Treća poseta projektanata fabrici u Beču i Pinkafeldu

HERZ Armaturen je, od 25. do 27. septembra 2013. godine, organizovao treću posetu projektanata iz Srbije fabrikama u Beču i Pinkafeldu.

Bec Austrija - Poseta Pinkafeld Bec Austrija - Poseta Pinkafeld

I ovog puta, grupa od dvadesetjednog projektanata imala je priliku da se upozna sa proizvodnim procesom i čuje predavanje vodećih inženjera tehničke podrške HERZ Armaturena o najnovijim stanicama za pripremu tople sanitarne vode i najsavremenijim kotlovima na pelet, sečku i cepanice.

Bec Austrija - Poseta fabrici Pinkafeld Bec Austrija - Poseta Pinkafeld

Projektanti su imali prilike da obiđu dva referentna postrojenja u Jormannsdorf-u (kotao 1x500 kW) i St.Martin-u (kotao 2x500 kW) i uvere se u kvalitet rada ovih kotlova. Pored stručnih poseta i predavanja i ova grupa je imala priliku da turistički obiđe grad Beč, gde ih je turistički vodič upoznao sa gradom i najbitnijim istorijskim spomenicima.

Bec Austrija - Poseta Pinkafeld Bec Austrija - Poseta Pinkafeld

Muzej grejanja "Brennpunkt" je bio posećen. U ovom muzeju nalaze se prve peći i kotlovi, frižideri i kuhinje ugostiteljskih objekata , instalacije parnog i toplovodnog grejanja za škole, bolnice i vrtiće.

Bec Austrija - Poseta Pinkafeld Bec Austrija - Poseta Pinkafeld

Istorijske peći i grejne instalacije mogu se posmatrati iz različitih uglova, nudeći uvid u istoriju grejanja i dan-za-dan života u gradu. "Brennpunkt"-mesto nebične moći i sadržaja.