Feel the Water

Druga poseta projektanata fabrici u Beču i Pinkafeldu

HERZ Armaturen je, od 05. do 07. juna 2013. godine, organizovao drugu posetu projektanata iz Srbije fabrikama u Beču i Pinkafeldu.

 

133_foto_01.jpg 133_foto_02.jpg

 

I ovog puta, grupa od 20 projektanata imala je priliku da se upozna sa proizvodnim procesom i čuje predavanje vodećih inženjera tehničke podrške HERZ Armaturena o najnovijim stanicama za pripremu tople sanitarne vode i najsavremenijim kotlovima na pelet, sečku i cepanice.

 

133_foto_03.jpg 133_foto_04.jpg

 

Pored stručnih poseta i predavanja i ova grupa je imala priliku da turistički obiđe grad Beč, gde ih je turistički vodič upoznao sa gradom i najbitnijim istorijskim spomenicima.

 

133_foto_05.jpg 133_foto_06.jpg

 

Muzej grejanja "Brennpunkt" je bio posećen. U ovom muzeju nalaze se prve peći i kotlovi, frižideri i kuhinje ugostiteljskih objekata , instalacije parnog i toplovodnog grejanja za škole, bolnice i vrtiće.

 

133_foto_07.jpg 133_foto_08.jpg

 

Istorijske peći i grejne instalacije mogu se posmatrati iz različitih uglova, nudeći uvid u istoriju grejanja i dan-za-dan života u gradu. "Brennpunkt"-mesto nebične moći i sadržaja.