Feel the Water

Poseta projektanata fabrikama u Beču i Pinkafeldu

HERZ Armaturen je, od 13. do 15. maja 2013. godine, organizovao posetu projektanata iz Srbije fabrikama u Beču i Pinkafeldu.

Tokom ove trodnevne posete, grupa od 19 projektanata imala je priliku da se upozna sa proizvodnim procesom i čuje predavanje vodećih Inženjera tehničke podrške HERZ Armaturena o najnovijim stanicama za pripremu tople sanitarne vode i najsavremenijim kotlovima na pelet, sečku i cepanice.

Cenjeni prjektnati, pored stručnih poseta i predavanja imali su takodje priliku, da u pratnji turističkog vodiča obidju grad Beč i da se bliže upoznaju sa najbitnijim istorijskim spomenicima i ostalim znamenitostima ovog prelepog grada.

Muzej grejanja "Brennpunkt" bio je još jedno mesto koje su projektanti sa velikim za zadovoljstvom posetili.

U ovom muzeju nalaze se prve peći i kotlovi, frižideri i kuhinje ugostiteljskih objekata, instalacije parnog i toplovodnog grejanja za škole, bolnice i vrtiće.

Istorijske peći i grejne instalacije mogu se posmatrati iz različitih uglova, nudeći uvid u istoriju grejanja i dan-za-dan života u gradu. "Brennpunkt"-mesto nebične moći i sadržaja.