Feel the Water

HERZ Armaturen , od srca za mlade, buduće kadrove!


Posle uvodne reči dekana profesora dr. Vlastimira Nikolića, koji je budućim studentima predstavio ovu renomiranu obrazovno-naučnu instituciju, usledilo je predavanje na temu „Hidraulika u sistemima KGH“. Predstavljena je firma HERZ Armaturen, a zatim se krenulo sa pričom o osnovama hidraulike u sistemima KGH. Studentima je objašnjeno šta sačinjava jedan hidraulički sistem i šta je sve potrebno da bi on krajnjim korisnicima obezbedio efikasnost, udobnost i funkcionalnost. Pričalo se i o regulaciji hidrauličkog sistema, gde su studentima predstavljeni konkretni primeri proračuna i izbora statičkih i dinamičkih regulatora protoka i regulatora diferencijalnog pritiska.U drugom delu održano je sjajno predavanje na temu: „ Osnove primene biomase“. Budući i sadašnji studenti su mogli da čuju koje su osnovne karakteristike drveta, šta sačinjava drvnu biomasu, iskorišćenje drveta, poređenje toplotne moći drveta sa ostalim energentima, o potencijalima Srbije u sagorevanju drvne biomase, o modernim primenama grejanja na drvnu biomasu i o dobrim iskustvima iz EU u ovoj oblasti.

Uzavrela atmosfera se nastavila u laboratoriji za termotehniku i termoenergetiku, gde je HERZ Armaturen donirao svoju opremu za izgradnju demo instalacije na kojoj će studenti moći da rade konkretna merenja i regulaciju protoka.

Ovde nismo stali tog dana. Svoj rad na edukaciji smo nastavili u Tehničkoj školi „Nikola Tesla“, gde smo učenicima te srednje škole održali predavanje na temu: „Osnove radijatorskog i podnog grejanja“ u trajanju od jednog školskog časa, kojem je prisustvovalo 40 učenika. Predstavljeni su osnovni sistemi grejanja toplom vodom i njihove karakteristike. U drugom delu časa smo pričali o podnom grejanju, načinu postavljanja, regulaciji... Veoma veliko interesovanje đaka prekinulo je školsko zvono. Rastali smo se u dogovoru da ćemo se u budućnosti vrlo često sastajati i raditi na edukaciji.Sve do sada rečeno ukazuje da HERZ Armaturen SRCEM ulaže u mlade, buduće kadrove i radi na njihovoj edukaciji u cilju što boljeg osposobljavanja za njihovo buduće zanimanje.