Feel the Water

LEGIONELA


Legionela je malo poznata, ali široko rasprostranjena bakterija koja u prirodnoj koncentraciji nastanjuje vodena okruženja (reka, jezera, vlažno tlo, močvare....) Otkrivena je 1979. na kongresu Američke Legije u Parizu kada se veliki broj prisutnih, smeštenih u jednom hotelu, zarazio do tada nepoznatom bakterijom. Od tada počinje njeno proučavanje i tehnološki razvoj opreme koja služi za njeno uklanjanje.

Do danas poznato je više od 48 vrsta ove bakterije od kojih je najpoznatija LEGIONELLA PNEUMOPHILIA (70-90% ukupne rasprostranjenosti). U prirodnim koncentracijama ona nije opasna, međutim, u povećanim koncentracijama predstavlja veliku opasnost ako se unosi udisanjem u sitnim kapljicama (npr. udisanjem vodene pare prilikom tuširanja).

Zastita od legionele

Posebno je opasna kod osoba sa smanjenim imunitetom i deci, i u takvim slučajevima izaziva tzv. Legionarsku bolest, koja je veoma slična upali pluća samo smrtonosnija. Kao što smo pomenuli, opasna je u povećanim koncentracijama, a preduslovi za reprodukciju i povećanje koncentracije su najoptimalniji u svim sistemima tople vode koji nemaju dovoljnu cirkulaciju i ispiranje (brzine između 0,3 i 1m/s), kao npr. u sistemima pripreme tople sanitarne vode, spremnicima za toplu vodu, recirkulacionim vodovima, zatim sredinama kao što su klima uređaji, bazeni, kućne instalacije - tuševi itd…

Da bismo shvatili neke od načina borbe protiv legionele, bitno je navesti temperaturne nivoe i životni ciklus legionele.

 • Na temperaturama < 20°C legionela može da preživi, ali nije aktivna niti opasna
 • 20 do 50°C bakterija legionela raste i razvija se
 • 35 do 46°C idelalni uslovi za razvoj i razmnožavanje legionele
 • 50 do 55°C bakterija preživljava, ima slabiji rast i razmnožavanje
 • 55°C bakterija umire nakon 5 do 6 sati
 • 60°C bakterija umire nakon 32 minuta
 • 66°C legionela umire nakon 2 minuta
 • 70 do 80°C legionela trenutno umire - zona dezinfekcije
Takođe je bitno navesti neke od preporuka za prevenciju:
 • Konstrukcija odnosno izvedba cevovoda sa što manje krivina, mrtvih zona
 • Veći protoci
 • Izbor materijala za instalaciju - cevi od polimernih materijala ili na bazi bakra, armature DZR mesing
 • Koristiti, ako je moguće, omekšanu vodu zbog taloženja kamenca
 • Koristiti spremnike manjeg kapaciteta za toplu vodu
 • Toplu sanitarnu vodu ograničiti na što je moguće niže temperature
Prilikom izbora opreme za prevenciju od legionele bitno je obratiti pažnju na sledeće faktore:
 • Ponašanje legionele na različitim temperaturama
 • Problem biofilma
 • Tvrdoća vode

Ponašanje legionele na različitim temperaturama prikazano je u gornjem tekstu. Problem biofilma vezan je za prirodno stvaranje tankog filma mikroorganizama i materija ćelijskog porekla koji se hvata na kontaktu vode i čvrste podloge (zidovi cevi, zidovi spremnika, bojlera…) Tako formiran biofilm stvara idealno mikrookruženje za nastanak i hiperproduktivno razmnožavanje legionele.

Problem je što je biofilm veoma tvrd i otporan sloj. Problem tvrdoće vode takođe je prirodan proces pretvaranja bikarbonata Ca i Mg u karbonate na povišenim temperaturama, pri čemu dolazi do formiranja i taloženja kamenca.

Slojevi kamenca su takođe idealno okruženje za razvoj i razmnožavanje legionele. Na sve te stvari treba obratiti pažnju prilikom izbora opreme za zaštitu od legionele. Postoji nekoliko standarnih metoda na osnovu kojih se razvija oprema za zaštitu od legionele. Svaki ima svoje prednosti i mane. Te metode su:

 • termička obrada na temperaturama višim od 70°C
 • termička obrada na temperaturama prema DVGW-u >60°C
 • UV zračenje
 • tretman hlorom, odnosno otopinom natrijumovog hipohlorida
 • tretman ozonom
 • tretman hlordioksidom

Same metode zaštite nisu tema ovoga teksta, pa ćemo napomenuti samo osnovne prednosti i mane pojedinih metoda. Prednosti termičkih metoda prevencije su što direktno koriste biologiju legionele i što su najsigurniji u smislu dezinfekcije. Mana je stvaranje kamenca i podsticaj preduslova za ponovno stvaranje legionele, kao i nedovoljno efikasno dejstvo na biofilm.

Prednost hemijskih metoda je efikasnije dejstvo na biofilm (posebno tretman ozonom I hlordioksidom) ali je veliki nedostatak kontaminacija vode hemikalijama.

Kompanija HERZ ARMATUREN razvila je nekoliko artikala koji se koriste u sistemima termičke prevencije legionele i oni će ukratko biti predstavljeni u daljem tekstu.

HERZ LEGIOFIX


Herz Legiofix je sigurnosno pripremni uređaj koji omogućava pripremu režima ispiranja instalacije vodom temperature veće od 70°C (pripremna stanica ispred potrošača).

HERZ Legiofix zadovoljava zahteve austrijskog ONORM B5019 standarda. Standard uzima higijenu u obzir i daje smernice za projektovanje, implementaciju, rad, održavanje i monitoring sistema za toplu sanitarnu vodu.
U skladu sa ONORM B 5019 Legiofix se postavlja do 6m udaljenosti ispred svake tačke izliva.
Može da se montira ispred razdelnika i sabirnika sanitarne tople vode ili za svaku slavinu posebno.
Napomena: Ukoliko ne postoje smernice ili preporuke za održavanje higijene sanitarne pitke vode, Legiofix ne treba primenjivati. Ovo je proizvod isključivo razvijen za tržište Austrije.

Legionela - Herz Legiofix

Normalan režim rada

Topla voda centralno pripremljena na 55°C u Legiofix-u meša se sa hladnom vodom i dobija se voda temperature od 48°C koja ide ka potrošaču.

Režim dezinfekcije

Termostatski trokraki ventil pri povećanju temperature centralno pripremljene vruće vode > 70°C direktno otvara prolaz vruće ne mešane vode u instalaciju prema potrošačima, pa se tako vrši ispiranje i dezinfekcija kojom se uništava legionela.

Radni podaci za HERZ Legiofix su sledeći:
 • Maksimalni radni pritisak: 10 bar.
 • Minimalna radna temperatura: 2°C.
 • Maksimalna radna temperatura: 90°C

HERZ-ov graničnik temperature cirkulacijskog voda


Ovaj proizvod služi kao sigurnosni element za ograničenje temperature u cirkulacionim vodovima, a ujedno i kao ventil koji otvara slobodan prolaz vrućoj vodi za dezinfekciju voda.

Ovi ventili imaju dva termostatska uloška. Donji termostatski uložak je otvoren do 52°C i omogućava protok u cirkulacijskom vodu (Sl.4), a gornji je zatvoren. Ovo je bitno kako bi se obezbedila cirkulacija vode i snabdevanje potrošača vodom neophodne temperature. U temperaturnom rasponu od 52°C do 70°C zatvorena su oba uloška. U ovom slučaju smanjuje se protok kroz recirkulacioni vod kako bi se smanjili gubici u recirkulaciji jer je temperatura pripremljene vode u dozvoljenom rasponu i spremna za potrošnju. Kada se centralno pusti vruća voda preko 70°C gornji uložak otvara ventil i omogućava ispiranje cirkulacijskog voda protiv legionele.

Zastita od legionele

Ovi ventili imaju dva termostatska uloška. Donji termostatski uložak je otvoren do 52°C i omogućava protok u cirkulacijskom vodu, a gornji je zatvoren. Ovo je bitno kako bi se obezbedila cirkulacija vode i snabdevanje potrošača vodom neophodne temperature. U temperaturnom rasponu od 52°C do 70°C zatvorena su oba uloška.

U ovom slučaju smanjuje se protok kroz recirkulacioni vod kako bi se smanjili gubici u recirkulaciji jer je temperatura pripremljene vode u dozvoljenom rasponu i spremna za potrošnju.

Kada se centralno pusti vruća voda preko 70°C gornji uložak otvara ventil i omogućava ispiranje cirkulacijskog voda protiv legionele.

Zastita od legionele

Primer primene graničnika temperature i jednostavne instalacije sanitarne pitke vode.

Herz Armaturen d.o.o. - Srbija | 2013