Feel the Water

Proizvođači drvnog peleta i sečke u Srbiji

Proizvođači drvnog peleta u Srbiji

1.BIOENERGYPOINTd.o.o.

Francuska6,Beograd

Proizvodnja u Boljevcu

011‐334‐6444

www.bioenergy‐point.rs

(svežedrvo)

2.BENEVENTOU.M.S.d.o.o.

Dr.Mišovića199, Čačak

Proizvodnja kod Guče

064‐828‐3207

benevento@open.telekom.rs

(drveni briket koji se melju, nusproizvod)

3.ZELENADRINAd.o.o.

K.M.Obrenovićabb,BajinaBašta

031‐386‐5044

spedicija.drina@crabo.it

(sveže drvo i nusproizvod)

4.FORESTENTERPRISESd.o.o.

Pukovac,kod Doljevca

kontakt osoba: Marija Vojinović

065‐992‐2001

mvojinovic@forest‐enterprises.com

(nusproizvod)

5.BIO‐THERMd.o.o.

32235 Vučkovica–kod Guče

032‐862‐007

info@biotherm.net

(nusproizvod)

6.GOTAPelletsd.o.o.

Milenka Topalovića 100/a

31250 Bajina Bašta

031‐864‐499, 864‐488

gotapellets@gmail.com

7.ENWOd.o.o.

GospodaraJevremova41

11000 Beograd

(proizvodnja u R.Srpskoj, Karakaj62a, Zvornik)

sales@enwo.biz

011‐655‐5732

8.ANGLERd.o.o.

Miloša Crnjanskog 136

22427 Hrtkovci ‐ Ruma

022‐455‐292

063‐108‐0634

 

U Srbiji se uglavnom proizvodi pelet od tvrdog drveta i to od bukve gde se također dodaje i smrča. Pelet također sadrži i koru koju nijedan proizvođač u Srbiji trenutno ne uklanja sa izuzetkom firme Benevento gde se proizvodi pelet isključivo bez kore.
Pelet se proizvodi od sirovog drveta ili od nusproizvoda drvne industrije.
Pakovanja peleta su u vrećama od 15kg ili big bag sistem od 1 tone.

Cena peleta se kreće od 120‐200EUR/t.

Treba biti jako obazriv oko izbora peleta jer kvalitet u velikoj meri utiče na sagorevanje, iskorišćenje energije pa time i na potrošnju.
Proizvođači peleta poseduju razne sertifikate. Poželjan je ONORM 7135 a potom DINPlus, Swisspellet sertifikati.

Pelet mora da bude bez aditiva kao što su smole, lepkovi, plastike, metala itd.
Samo prirodna vezivna sredstva su dozvoljena kao što je lignin, inače element svakog drveta. buy revia no prescription

Proizvođači drvne sečke u Srbiji

JELA

Prijepolje

kontakt osoba: Siniša Ješić

0656283331

FERKOMERC

Novi Slankamen

kontakt osoba: Vojislav

062‐553‐089

EVROTRGOVINA

Donja Mutnica

kontakt osoba: Zoran Rakić

063‐601‐991

ZALIČIĆ

Svilajnac

kontakt osoba: Ratko Zaličić

065‐552‐2233

Poželjno je da sečka bude proizvedena po ONORM 7133 standardu