Feel the Water

Gorionik/ložište kotla BioMatic

Gorionik/ložište kotla BioMatic

gorionik-za-razlicita-goriva

Gorionik se sastoji iz tri dela. Prvi deo se nalazi na dnu slike (gore, desno) i izgleda kao tanjir sa otvorima i prorezima po obimu. To je primarni prsten. Na njemu se odvija sagorevanje. Kroz otvore dolazi primarni vazduh. Prorezi po obimu služe da bi se rasteretio deo od toplotnog naprezanja i da bi prilikom čišćenja (vibraciono) došlo do propadanja pepela.

Iznad ovog dela se nalaze sekundarni prstenovi, sekundar 1 i sekundar 2, doziranje sekundarnog vazduha.

Kotlovi su sa višestepenom distribucijom vazduha u vidu primarnog i sekundarnog vazduha. Primenom sagorevanja sa višestepenom distribucijom vazduha redukuju se polutanti iz procesa sagorevanja i azotni oksidi. Doziranje goriva se odvija odozdo, odozgo ili spreda u zavisnosti od tipa kotla.