Feel the Water

Izgled izmenjivača toplote kod BioMatic kotla

Izgled izmenjivača toplote sa postavljenim turbulatorima kod BioMatic kotla

vertikalni-cevni-izmenjivac-toplote

Skladištenje i transport sečke ili peleta

Transportni sistemi se razlikuju po kapacitetu, tehničkom rešenju, od projekta do projekta. Zahtevi kotlarnica i skladišta, objekata su različiti a samim tim i rešenja za transport. Nekoliko primera o načinu transportovanja goriva do kotla: (primer BioMatic kotao)

1. Nagnuti agitator sa pužem

nagnuti-agitator-sa-puzem

2. Horizontalnin agitator sa uspinjućim pužem

horizontalnin-agitator-sa-uspinjucim-puzem

3. Sistem sa razlikom nivoa, nagnuti agitator sa uspinjućim pužem

sistem-sa-razliko-nivoa-nagnuti-agitator-sa-uspinjucim-puzem

4. Skladište iznad kotlarnice, horizontalni agitator sa slobodnim padom

horizontalni-agitator-sa-slobodnim-padom

5. Skladište sa dodatnim pužem za ravnomerno popunjavanje skladišta

skladiste-sa-dodatnim-puzem-za-ravnomerno-popunjavanje-skladista

6. Horizontalni hidraulički pod

horizontalni-hidraulicki-pod