Feel the Water

Drvna biomasa

Energija na bazi drveta počela je naglo da se koristi u poslednjoj dekadi kao ekološki prihvatljiv izvor energije zbog sposobnosti da doprinese smanjenju emitovanja gasova koji doprinose stvaranju efekata staklene bašte.

Ukupna proizvodnja drveta u 2000.godini u svetu iznosila je 3,9 milijardi m³ od čega je oko 2,3 milijarde m³ korišćeno kao ogrevno drvo. To je znači da se blizu 60% ukupne svetske proizvodnje drveta koristi za energetske potrebe. To znači da je glavna primena drvne biomase kako one iz šuma tako i one izvan šume primena za dobijanje energije.

Empirijska formula biomase je: CHχOΩNνSσWω. To znači da biomasa sadrži u sebi ugljenik, vodonik, kiseonik, azot, sumpor i vodu.

Drvo je CO2 neutralni energent. Drvo kao prirodni materijal, kroz proces fotosinteze vezuje ugljenik a u atmosferu ispušta kiseonik. Prilikom sagorevanja ili trulenja drveta u atmosferu se emituje vezani ugljenik u vidu ugljendioksida. Na taj način se doprinosi kruženju ugljenika u prirodi. Ugljendioksid koji emituje drvo tokom sagorevanja ponovno vezuje drugo drveće a to znači da se ne pojavljuje višak ugljendioksida u atmosferi. Zbog svega ovoga je drvo neutralan materijal sa stanovišta emisije ugljendioksida i njegovog uticaja na stvaranje efekta staklene bašte

Emisija ugljendioksida prilikom sagorevanja goriva na bazi drveta i ostalih vrsta goriva

vrste-goriva