Feel the Water

Razvoj cena pojedinih energenata u Austriji

Razvoj cena pojedinih energenata u Austriji

razvoj-cena-austrija

Cena energenta za grejanje u Austriji

cena-energenta-austrija
Prednosti korišćenja biomase:
  1. Političke beneficije (povećana dobit, supstitucija najčešće uvozne nafte)
  2. Otvaranje novih radnih mesta
  3. Mogućnost očuvanja životne sredine usled smanjenja emisija gasova staklene bašte, kiselih kiša i poboljšana kvaliteta zemljišta
  4. CO2 neutralno
  5. Domaće gorivo

Analizom je dokazano da je za rad toplane koja greje grad od 10.000 stanovnika, ukoliko se kao energent koristi gas ili mazut, potrebno angažovati 9 radnika, a ukoliko se koristi biomasa, osigurava se u lancu 135 radnih mesta, što je od izuzetne važnosti za ravnomeran regionalni razvoj i zapošljavanje lokalnog stanovništva.

Na osnovu analiza i nalaza Studije koju je finansirala Vlada republike Srbije pod nazivom – ENERGETSKI POTENCIJAL I KARAKTERISTIKE OSTATAKA BIOMASE I TEHNOLOGIJE ZA NJENU PRIPREMU I ENERGETSKO ISKORIŠĆENJE U SRBIJI – u okviru Ministarstva nauke i zaštite životne sredine zaključeno je da:

  • Srbija spada u vrh evropskih zemalja po količini biomase koja se može koristiti za proizvodnju energije
  • Energetski potencijal na bazi drveta iznosi 43 000 TJ/god. u šumarstvu i drvnoj industriji

Ne računajući mogućnost namenskog gajenja brzorastućih šuma sa energetskim potencijalom od oko 16 000 TJ/god.