Feel the Water

Termostatski ventili

Šta je termostatski ventil?

Termostatski ventil je automatski regulator protoka vode ka grejnim telima (radijatorima) ili drugde u sistemu gde je potrebna automatska regulacija. Na termostatske ventile se ugrađuje termostatska glava i na taj način se održava željena temperatura prostorije.

Koji su osnovni tipovi termostatskih ventila?

Postoje dva tipa termostatskih ventila:

  • 1. Termostatski ventil sa prednameštanjem
  • 2. Termostatski ventil bez prednameštanja

Šta je to prednameštanje (dupla regulacija) na termostatskom ventilu?

Prednameštanje predstavlja ograničavanje protoka kroz grejno telo radi hidrauličkog balansiranja sistema. Svako grejno telo, prema snazi, ima potreban protok koji treba zadovoljiti. Prednameštanje se određuje u odnosu na pad pritiska i protok iz tehničkih listova, takođe postoje i kartice sa preporučenim vrednostima u odnosu na pad pritiska i snagu grejnog tela.

Na ventilu bez prednameštanja ne postoji mogućnost regulacije protoka.

Kako prepoznati ventile sa prednameštanjem?

Ventili se razlikuju po boji kape. Ventili sa prednameštanjem imaju crvenu, žutu i ljubičastu kapu, i to:

  • 1. Crvena kapa- TS-90-V, ventil sa skrivenim prednameštanjem
  • 2. Žuta kapa- TS-98-V, ventil sa očitljivim prednameštanjem
  • 3. Ljubičasta kapa- TS-90-FV, ventil sa finim, očitljivim prednameštanjem

 

TS-98-V

TS-90

TS-90-V

Da li je telo ventila kod svih modela isto?

Telo ventila je potpuno isto kod svih modela jedino se uložak razlikuje. Uložak se može menjati.

Kako se vrši prednameštanje na termostatskim ventilima TS-90-V?

Termostatsku glavu, ručni pogon ili navojnu kapu odvojiti od ventila. Pločicu sa oznakama tako okretati, da se pokazivač poklopi sa „0“- oznakom na držaču ključa.

Zaštitnu kapu odvrnuti. Kao pomoć koristi se pribor za prednameštanje kojim se odvije zaštitna kapa okretanjem u smeru suprotno od kretanja skazaljke na satu.

Navrnuti ključ za prednameštanje na ventil i podesiti nazubljenje.

Držač ključa okretati u desnom smeru do graničnika, što daje polaznu tačku za podešavanje.

HERZ Termostatsku glavu ili ručni pogon montirati. Podešavanje je osigurano i zaštićeno od neželjenog podešavanja.

Pločicu sa oznakama čvrsto držati i držač ključa okretati ulevo dok se željeni stepen prednameštanja ne poklopi sa pokazivačem.

Ključ za prednameštanje odvojiti od ventila, bez remećenja stepena prednameštanja. Zaštitnu kapu navrnuti rukom.

Alat za prednameštanje termostatskih ventila TS-90-V

 

Kako se vrši prednameštanje na termostatskim ventilima TS-98-V?

Termostatsku glavu, ručni pogon ili navojnu kapu odvojiti.

Narandžasto dugme za podešavanje (fabričko podešavanje između „4” i „5”) ručno ili ključem za podešavanje podesiti direktno na željeni stepen prednameštanja 1-6 (0)

HERZ termostatsku glavu ili ručni pogon montirati. Time je zaštićeno ostvareno prednameštanje.

Alat za prednameštanje termostatskih ventila TS-98-V

Kakvo je zaptivanje na termostatskim ventilima?

Svi termostatski ventili su sa eurokonusom, holender pored konusa sadrži i O-prsten radi boljeg zaptivanja.

Šta je potrebno uraditi sa termostatskim ventilom nakon završetka grejne sezone?

Naša voda je dosta tvrda i sadrži hemijska jedinjenja koja stvaraju kamenac. Zbog toga je, nakon završetka grejne sezone, potrebno maksimalno otvoriti termostatski ventil. Ukoliko dođe do hvatanja kamenca potrebno je kleštima malo proraditi iglicu ventila pokretima napred nazad, a ako dođe do curenja na termostatskoj iglici potrebno je zameniti termostatski uložak.

Da li se termostatski uložak može zameniti dok je instalacija pod pritiskom?

Termostatki uložak se može zameniti a da se grejni medijum (topla voda) ne ispušta iz instalacije. To se postiže alatom koji se zove CHANGEFIX

Kakvo je zaptivanje na termostatskim ventilima?

Svi termostatski ventili su sa eurokonusom, holender pored konusa sadrži i O-prsten radi boljeg zaptivanja.

Šta je potrebno uraditi sa termostatskim ventilom nakon završetka grejne sezone?

Naša voda je dosta tvrda i sadrži hemijska jedinjenja koja stvaraju kamenac. Zbog toga je, nakon završetka grejne sezone, potrebno maksimalno otvoriti termostatski ventil. Ukoliko dođe do hvatanja kamenca potrebno je kleštima malo proraditi iglicu ventila pokretima napred nazad, a ako dođe do curenja na termostatskoj iglici potrebno je zameniti termostatski uložak.

Da li se termostatski uložak može zameniti dok je instalacija pod pritiskom?

Termostatki uložak se može zameniti a da se grejni medijum (topla voda) ne ispušta iz instalacije. To se postiže alatom koji se zove CHANGEFIX. kisskl.com

 

CHANGEFIX

DETALJNE INFORMACIJE (UGRADBENE DIMENZIJE, KARAKTERISTIKE...) MOŽETE DOBITI OD HERZ TEHNIČKE PODRŠKE.