Feel the Water

HERZ BIM Models

Modeliranje građevinskih informacija (BIM) eng: Building Information Modeling/ Building Information Management je proces koji uključuje kreiranje, generisanje, dizajn, reviziju, izgradnju i upravljanje digitalnim prikazima fizičkih i funkcionalnih karakteristika mesta, zgrada i opšte infrastrukture tokom planiranog životnog veka projekta. Sam model je kreiran u okviru CAD programskog dizajna kojem mogu da pristupe različite zainteresovane strane.

Modeli građevinskih informacija (BIMs) su datoteke koje sadrže podatke koji se mogu ugraditi u model i kao takvi se mogu pregledati, razmeniti, umrežiti ili revidirati na jednom mestu.

BIM objekat je kombinacija više informacija:

  • sadržaj informacija koji defineše proizvod

  • karakteristike proizvoda

  • geometriju proizvoda

Podaci o vizuelizaciji daju objektu prepoznatljiv izgled.

Funkcionalni podaci kao što su zone detekcije omogućavaju da se objekat postavi i ponaša na isti način kao i sam proizvod.

Kako postoji samo jedan model, svi zainteresovani mogu videti model i svi će oni istovremeno videti iste informacije, ali moći će se koncentrisati na deo modela koji im je posebno bitan. Ovo je od presudnog značaja, posebno ako su u modelu unete neke promene koje bi mogle uticati na međuzavisnost različitih komponenti.

Obaveštavanje o promenama u raznim delovima (BIM-ovima) znači da bi se sve zainteresovane strane savetovale u „realnom vremenu“, a ne da treba da čekaju da se novi crteži urade na konvencionalnom CAD sistemu kako bi onda razmenjivali potrebne informacije.

THE HERZ BIM PATH

HERZ ima saradnju sa kompanijom BIMStore iz Velike Britanije, koja je jedan od istaknutih autoriteta u BIM industriji koja na tom polju radi 16 godina.

Cilj saradnje je razvoj opsega modela koji nije samo u industrijski prepoznatljivom formatu, nego i u formatu koji bi omogućio integraciju sa što većim brojem CAD programa koji su dostupni i korišćeni u Velikoj Britaniji i širom sveta.

U tom smislu focus je da se proizvedu HERZ BIM-ovi u formatu Revit koji koristi AutoCAD / AutoDesk

 

Budući da su u Revit formatu (rfa), oni se mogu koristiti i u Bentlei, Magicad, Lumion, Artlantis, IES, Mitek i Aconek-u koristeći posebno dizajnirane Revit "plugin"-ove.

Da bi se osigurala kompatibilnost i integracija sa ostalim programima, HERZ BIMS se takođe proizvodi u IFC-u, besplatnom i otvorenom prevodilačkom programu.

Možete preuzeti HERZ BIM Modele