Feel the Water

Zaštita privatnosti

U daljem tekstu navedena Politika privatnosti ima informativnu svrhu za kompaniju Herz Armaturen Ges.m.b.H., Richard Strauss-Straße 22, 1230 Beč, office@herz.eu („HERZ“) i pruža detalje o vrsti, obimu i motivima prikupljanja i korišćenja ličnih podataka preko Herz-a kao sastavni deo našeg aktuelnog ili budućeg poslovnog odnosa, a veznog za posetu i preglede na našoj web stranici www.herz.rs (u daljem tekstu “web sajt“).

1. Opšte informacije

Zaštita ličnih podataka je važno pitanje za kompaniju HERZ. Vaši podaci će biti obrađeni na osnovu važećih zakona. Pod ovim podrazumevamo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“SL glasnik RS”, br.87/2018).

2. Šta su lični podaci?

Lični podaci su informacije o fizičkim licima čiji je identitet utvrđen ili je posredno ili neposredno odrediv (ime, e-mail ili IP adresa).

3. Koje podatke registrujemo?

3.1. Pristupne podatke prilikom posete našoj web stranici

Registrujemo, prikupljamo i čuvamo sledeće podatke tokom posete našoj web stranici:
- IP adresa i IP lokacija;
- Dolazni URL (stranice koje ste posetili neposredno pre i nakon pristupa našoj web stranici);
- Broj, trajanje i vreme pregleda (vaša interakcija sa sajtom);
- Internet pretraživač i ključne reči koje ste koristili da biste nas pronašli;
- Tip internet pretraživača, tip uređaja, rezolucija ekrana, internet provajdera i operativni sistem.
Nabrojane pristupne podatke prikupljamo automatski, uz pomoć kolačića (više detalja u nastavku).

3.2. Kontakt

Ukoliko želite da stupite u kontakt sa nama putem e-maila, telefona ili faksa, navedene lične podatke (e-mail, ime, firma, adresa, pozicija u firmi, broj telefona, faksa kao i navedeni zahtev i bilo koji povezani dokumenti) će biti obrađeni kako bismo adekvatno odgovorili na vaš upit koji je vezan za ostvarenje ugovora, administraciju ugovora, poravnanje ugovora, rešavanje pitanja brige o korisnicima, kao i u marketinške i promotivne svrhe.

3.3. Kontakt zainteresovanih strana

U slučaju bilo kakvog kontakta zainteresovanih strana (e-mail ili onlajn kontakt formula), podaci o zainteresovanim stranama će se čuvati 6 meseci, a u svrhu obrade i odgovora na zahtev, kao i eventualnih dodatnih pitanja.

4. Korišćenje podataka

Podaci prikupljeni tokom posete web sajtu će se koristiti na osnovu legitimnih interesa samo za statističke procene, optimizaciju web sajta i bezbednost u zbirnom obliku. U svrhu obrade zahteva korisnika, na osnovu legitimnih interesa, dobijene lične podatke obrađujemo radi ispunjenja (pred)ugovornih obaveza.

5. Deljenje podataka

Lične podatke prikupljene tokom posete web sajtu ne otkrivamo trećim licima, osim ako je potrebno za ispunjavanje naših obaveza ili je u skladu sa zakonima/zahtevima nadležnih organa.
Međutim, lične podatke takođe obrađuju naši servisni provajderi u naše ime.Svi naši provajderi obrađuju podatke isključivo u naše ime i na osnovu naših uputstava u gore opisane svrhe i ugovorno su obavezni da se pridržavaju propisa o zaštiti podataka pre nego što počnu sa radom.

6. Bezbednost podataka

Dajemo sve od sebe da učinimo posetu i korišćenje naše web stranice što bezbednijom, da zaštitimo lične podatke od neovlašćenog, nelegalnog ili čak slučajnog pristupa, obrade, upotrebe, manipulacije, gubitka ili uništavanja. Kako bismo osigurali tajnost i sigurnost podataka primenili smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere bezbednosti.
Uzmite u obzir da nešifrovani e-mailovi poslati preko interneta nisu dovoljno zaštićeni od neovlašćenog pristupa trećih lica.

7. Trajanje čuvanja podataka

Lične podatke obrađujemo i čuvamo onoliko dugo koliko je neophodno za izvršavanje gore navedenih stavki i ispunjenje naših ugovornih i zakonskih obaveza.

8. Kolačići

Ako je data saglasnost, naša web lokacija koristi tzv. kolačiće (eng.”cookies”) kako bi poseta sajtu bila prilagođena zahtevima korisnika. Kolačići su male tekstualne datoteke sa podacima koji se privremeno čuvaju na uređaju korisnika uz pomoć internet pretraživača. Ako ne date svoju saglasnost, prikupljaćemo samo anonimne podatke o Vašoj poseti na našoj web stranici kako bismo utvrdili ukupan broj poseta na sajtu.

9. Google analitika

Takođe, ako ste dali saglasnost, ova web lokacija koristi Google Analitics uslugu kompanije Google Inc. („Google“). Ovaj alat koristi kolačiće da bi zabeležio standardne pristupne podatke i ponašanje potrošača u zbirnom obliku. Informacije o korišćenju naše web stranice, dobijene putem ovog kolačića, obično se šalju na Google server u SAD ili u zemlje van EU i tamo čuvaju. Google Analitics usluga prikuplja sledeće podatke: IP adresu, tip internet pretraživača, tip uređaja, model uređaja, državu, servisnog provajdera, rezoluciju ekrana, trajanje posete web lokaciji, jezik, operativni sistem, posećene sajtove na web lokaciji. Google će koristiti ove informacije kako bi procenio Vaše korišćenje web lokacije i napravio izveštaje o aktivnostima na web stranici.

10. Veze na različitim web stranicama

Politika privatnosti se ne odnosi na web lokacije kojima se pristupa putem linkova na našoj web stranici. Sadržaj povezanih web lokacija je isključiva odgovornost njihovih operatera.

11. Vaša prava

Imate pravo pristupa svojim ličnim podacima koje obrađujemo. Pored toga, imate pravo da ispravite sve netačne podatke, da izbrišete svoje podatke, da ograničite obradu i prenos podataka. Štaviše, izjave o saglasnosti možete povući u bilo kom trenutku, kako biste sprečili dalju obradu Vaših ličnih podataka koji su prikupljeni i korišćeni na osnovu izjave o saglasnosti.
Pored toga, ako smatrate da obrada Vaših ličnih podataka krši važeće zakone o zaštiti podataka, imate mogućnost žalbe.
Ako imate pitanja u vezi sa Vašim ličnim podacima, kontaktirajte nas na office@herz.rs

12. Promene u politici privatnosti

U skladu sa tekućim razvojem Interneta, HERZ će redovno prilagođavati politiku privatnosti. HERZ će blagovremeno objaviti promene na web stranici. Zbog toga bi trebalo da redovno proveravate najnoviju verziju naše politike privatnosti.

13. Detalji našeg ugovora

Zaštita Vaših podataka nam je posebno važna. Ako imate bilo kakvih nedoumica, ne oklevajte da nas kontaktirate:

HERZ Armaturen d.o.o.
Industrijska zona bb
22330, Nova Pazova
office@herz.rs
+381 (0) 22 328 898
+381 (0) 22 328 098