Feel the Water
STROMAX-GM

4217 GMW

STROMAX-GM

Ventil za regulisanje usponskih vodova, pravi model, sa mernim ventilima

 • Kućište od DZR mesinga, muf x muf, bez vertikalnog hoda vretena, zaptivanje vretena preko dvostrukog O-prstena
 • Pretpodešavanje se izvršava preko graničnika hoda, digitalno očitavanje pretpodešavanja na prozorčiću ručnog točka
 • Dva merna ventila (2 0284) su montirana pored ručnog točka
 • DN 15–DN 50: dve rupe 1/4 sa čepovima 1 0273 09 zatvoren
 • DN 65–DN 80: dva rupe 3/8 sa čepovima 1 0273 00 zatvoren

Adapter, stezni setovi i ventili za pražnjenje (0271 i 0276) se naručuju posebno

Šifra Naziv artikla
 • kvs
 • DN
 • Pak.
2 4217 80 STROMAX-GM
 • 0,93
 • 15 LF
 • 5
2 4217 89 STROMAX-GM
 • 3,49
 • 15 MF
 • 5
2 4217 81 STROMAX-GM
 • 6,05
 • 15
 • 5
2 4217 82 STROMAX-GM
 • 6,11
 • 20
 • 5
2 4217 83 STROMAX-GM
 • 9,22
 • 25
 • 3
2 4217 84 STROMAX-GM
 • 18,83
 • 32
 • 3
2 4217 85 STROMAX-GM
 • 23,29
 • 40
 • 2
2 4217 86 STROMAX-GM
 • 35,26
 • 50
 • 1
 

KAT_PROJECT