Feel the Water
STRÖMAX-M, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima

4117M

STRÖMAX-M, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima

Kućište od “CR” mesinga muf x muf, zaptivanje vretena preko dvostrukog O-prstena. Predpodešavanje se izvršava preko graničnika hoda,

 • DN 15–DN 20: 2 otvora 1/4 sa mernim priključkom, 1 otvor 1/4 sa navojnim čepom 2 0273 09 zatvoren.
 • DN 25–DN 50: 2 otvora 1/4 sa mernim priključkom, 2 otvora 1/4 sa navojnim čepom 2 0273 09 zatvoren.
 • DN 65–DN 80: 2 otvora 1/4 sa mernim priključkom, 2 otvora 3/8 sa navojnim čepom 2 0273 00 zatvoren.

Ventil za pražnjenje 0276 naručuje se posebno.

  Stezni priključci:
 • DN 15: Univerzalni model sa specijalnim priključcima za cev sa navojem i vezu preko steznog priključka.
 • DN 20: Adapter 1 6266 20 i i stezni adapter G 3/4.

Specijalni priključci i stezni adapteri naručuju se posebno.

* LF minimalni kv 0.12

Šifra Naziv artikla
 • DN
 • kvs
 • Pak.
1 4117 39 STRÖMAX-M, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima
 • 15LF
 • 4,75*
 • 10
1 4117 51 STRÖMAX-M, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima
 • 4,75
 • 15
 • 10
1 4117 52 STRÖMAX-M, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima
 • 6,12
 • 20
 • 10
1 4117 53 STRÖMAX-M, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima
 • 10,4
 • 25
 • 10
1 4117 54 STRÖMAX-M, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima
 • 15,97
 • 32
 • 5
1 4117 55 STRÖMAX-M, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima
 • 23,5
 • 40
 • 5
1 4117 56 STRÖMAX-M, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima
 • 47,89
 • 50
 • 5
1 4117 57 STRÖMAX-M, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima
 • 84,2
 • 65
 • 1
1 4117 58 STRÖMAX-M, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima
 • 133,2
 • 80
 • 1
 

KAT_PROJECT