Feel the Water
Regulacioni i kontrolni ventil sa mernom blednom i elektromotornim pogonom, GV

7217 GV

Regulacioni i kontrolni ventil sa mernom blednom i elektromotornim pogonom, GV

 • Za regulisanje velikog protoka
 • Napravljen od otpornog DZR mesinga sa navojnim priključkom M 28 x 1,5 za vezu sa motornim pogonom za dvotačkastu ili modularnu regulaciju protoka
 • Hod 4 mm
 • Priključci za merenje diferencijalnog pritska su postavljeni ispCrvena i iza vretena ventila
 • Pogon za ventil se poručuje posebno
 • Alat za regulaciju protoka 1 4006 02 se poručuje posebno
Šifra Naziv artikla
 • kvs
 • DN
 • Pak.
1 7217 73 Regulacioni i kontrolni ventil GV
 • 7,78
 • 25
 • 1
1 7217 71 Regulacioni i kontrolni ventil GV
 • 5,0
 • 15
 • 1
1 7217 72 Regulacioni i kontrolni ventil GV
 • 5,6
 • 20
 • 1
 

KAT_PROJECT