Feel the Water

Uputstva za aktivaciju demo verzije softvera HERZ PROplan 5.0

Uputstva za aktivaciju demo verzije softvera HERZ PROplan 5.0

Poštovani korisnici,

Da bi pristupili demo verziji softvera za projektovanje HERZ PROplan 5.0 odnosno da bi dobili privremenu licencu koja traje mesec dana od dana aktiviranja potrebno je da prođete nekoliko koraka navedenih u nastavku:

  • 1. Popunjavanje pristupnih podataka koje ćete naći na ovom linku - PRISTUPNI PODACI
  • 2. Aktivirati dati instalacioni LINK i pratiti uputstva za instalaciju
  • 3. Kada dođete do ponuđenih opcija za licencu aktivirati opciju probna mesečna verzija
  • 4. Aktiviranjem opcije iz predhodne tačke automatski se aktivira jednomesečna besplatna verzija softvera HERZ PROplan 5.0

Ako želite da aktivirate trajnu godišnju licencu potrebno je da se prijavite na ovaj link:
PRIJAVA ZA AKTIVIRANJE GODIŠNJE LICENCE kako bi vam se javila HERZ tehnička podrška i pružila vam sve potrebne podatke i pomoć.

Vaš HERZ tim