Feel the Water

BALETSKA ŠKOLA

Novi Sad, SR

baletska skola

Muzička i Baletska škola koriste novu zgradu na Limanu. Izgradnja ovakvog objekta simbolizuje novu snagu Novog Sada.