Feel the Water
H-ventil TS-3000 za jednocevni i dvocevni sistem grejanja sa prednameštanjem, zatvaranjem, pražnjenjem i odzračivanjem, priključak grejnog tela G 3/4 - ugaoni model, pražnjenje desno

3066

H-ventil TS-3000 za jednocevni i dvocevni sistem grejanja sa prednameštanjem, zatvaranjem, pražnjenjem i odzračivanjem, priključak grejnog tela G 3/4 - ugaoni model, pražnjenje desno

  • Priključci na osnom rastojanju 50 mm
  • Priključak grejnog tela G 3/4 sa slobodno okretnom navrtkom
  • Priključak cevi G 3/4 sa konusom za priključni set
  • Dve konusne čaure su uključene u paketu
  • Stezni set se naručuje posebno
Šifra Naziv artikla
  • Dim.
  • Pak.
1 3066 21 Bajpas telo 3000 - ugaoni model, pražnjenje desno
  • G 3/4
  • 1
 

KAT_PROJECT