Feel the Water
MAPA KONTAKTI

Podaci o pravnom licu

Shodno odredbama člana 42. Stav 3. Zakona o porezu na dodatnu vrednost ( „Sl. Glasnik RS, br. 84/2004):

OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA

Podaci za identifikaciju

 • 1.1. Poreski identifikacioni broj (PIB) 105626087
 • 1.2. Matični broj lica (pravna lica, radnje) 20425385
 • 1.3. Registarski broj
 • 1.4.Firma (pun naziv): HERZ ARMATUREN DOO NOVA PAZOVA, Industrijska zona bb
 • 1.5. Firma (skraćeni naziv): HERZ ARMATUREN d.o.o.
 • 1.6. Ime i prezime ovlašćenog lica:
 • 1.7.1.Opština: Stara Pazova
 • 1.7.2.Mesto: 22330 Nova Pazova
 • 1.7.3.Naziv ulice:Industrijska zona
 • 1.7.4.Kućni broj (broj i slovo):bb
 • 1.7.5.Broj telefona:022/ 328-898
 • 1.7.6.Broj fax-a:022/328-098
 • 1.7.7.E- mail:office@herz.rs

Podaci o delatnosti

 • Naziv firme: „HERZ ARMATUREN“ d.o.o.
 • 2.1. Šifra delatnosti:4674
 • Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalom, opremom i priborom za grejanje

Podaci o računima kod banaka

 • 3.1.Banca Intesa, Novi Sad,(RSD) 160-305486-74
 • 3.2.Banca Intesa, Novi Sad,(devizni sa IBAN brojem) RS35160005010018990631
 • 3.3.Raiffeisen banka, Beograd,265-1110310000065-95
 • 3.4.Raiffeisen banka, Beograd,(devizni sa IBAN brojem) RS35265100000012235728
-->