Feel the Water

Termostatske glave

Po kojim standardima su napravljene HERZ termostatske glave?

 

Termostatske glave su proizvedene prema najvišim Evropskim standardima za kvalitet i ispitivanje po EN 215 što označava Cencer oznaka gde se dva čoveka drže za ruku.

 

Keymark oznaka, slovo E, je najnovija oznaka koja treba da zameni Cencer oznaku. Cilj je da na Evropskom tržištu bude jedan standard, jedan test i jedna oznaka kvaliteta.

 

 

Koji je priključni navoj na HERZ termostatskim glavama?

 

Priključni navoj na HERZ termostatskim glavama je M28x1,5.

 

 

Čime su punjene HERZ termostatske glave?

 

HERZ termostatske glave su punjene termostatskim uljem.

 

 

Kako se montira termostatska glava?

 

1. Odvrnuti zaštitnu kapu ili kapu za ručni pogon i skinuti je sa gornjeg dela termostatskog ventila.

2. Potpuno otvoriti termo glavu (maksimalna pozicija, kako je i isporučen), da se osigura od prekomernog zatezanja, zatim maticu za stezanje postaviti na gornji deo termostatskog ventila. Pri tom termo glavu tako okrenuti da ispust sa tačkom bude okrenut na gore.

3. ategnuti maticu za stezanje priključka viljuškastim ključem br. 30.

Montaža termostatske glave

 

Kako se vrši regulacija sobne temperature na termostatskoj glavi?

 

Generalno, skala na termostatskoj glavi je svugde ista, ali naravno da zavisi od tipa termostatske glave. Kod nekih modela postoji mogućnost zatvaranja, pozicija “0”. U zavisnosti od modela, optimalna sobna temperatura od oko 20 °C je između oznaka 3 i 4 ili i predstavlja optimum komfornog grejanja, udobnosti i uštede energije.

Nameštanje ugodne temperature otprilike odgovara sobnoj temperaturi od 20 °C i predstavlja optimum udobnosti, uštede energije i komfora grejanja.

Na poziciji “ * ” ventil se sam otvara kod ca. 6 °C i sprečava smrzavanje postrojenja.

Prilikom montaže, pre postavljanja na termostatski ventil, termostatsku glavu je potrebno maksimalno otvoriti da ne bi došlo do oštećenja termostatske glave. Iglica termostatske glave dolazi u dodir sa iglicom ventila i otežava postavljanje ukoliko termostatksa glava nije maksimalno otvorena.

Termostatsku glavu ne treba postavljati iza zavese.

Ukoliko postoji zavesa treba upotrebiti termostatsku glavu sa daljinskim senzorom ili sa daljinskim upravljanjem.

Termostatska glava ne sme da stoji iza ukrasnih pokrivnih elemenata.

Koristiti termostatsku glavu sa daljinskim podešavanjem.

 

Koja su preporučena odstupanja prilikom montaže termostatske glave?

Prilikom postavljanja termostatske glave preporuka je da udaljenost od pregrada, zidova i radijatora prilikom ugradnje bude minimalno 200 mm (pogledati sliku desno). Ovo je bitno jer ukoliko nema dovoljno prostora / vazduha, termostatska glava neće meriti realnu temperaturu nego će prevremeno da se zatvara jer će se vazduh u njenoj blizini zagrejati na veću temperaturu od temperature prostorije. Inače pregrade, ukrasne pokrivke smanjuju efikasnost radijatora i do 30%.

Minimalna odstojanja pri ugradnji

 

 

Da li se može blokirati željena sobna temperatura na termostatskoj glavi?

 

Ubacivanjem jednog ili dva granična klina može se postići ograničenje ili blokada opsega željene sobne temperature. Na donjoj strani glave, predviđen je krug rupica za prihvat graničnog klina.

1. Treba ustanoviti željeno podešavanje. Da li želimo da ograničimo maksimalnu temperaturu, minimalnu ili želimo fiksirati temperaturu.

2. Ograničenje maksimalne temperature. Granični klin treba postaviti sa desne strane pokazatelja podešavanja.

3. Ograničenje minimalne temperature. Granični klin treba postaviti sa leve strane pokazatelja podešavanja.

4. Blokada nameštanja. Treba ubaciti po jedan graničnik sa desne i leve strane pokazatelja.

Graničnik ubaciti do kraja. Ravnim kleštima ili drugim alatom, graničnik se može izvaditi. Naša preporuka je da se podešavanje vrši maksimalno jedan put jer čestim vađenjem klinova može doći do oštećenja termostatske glave.

 

 

Da li HERZ proizvodi termostatske glave koje se upotrebljavaju u javnim objektima (škole, bolnice, pošte...)?

 

HERZ proizvodi termostatke glave HERZCULES protiv vandalizma, krađe i neovlašćenog upravljanja za upotrebu u javnim objektima. Podešavanje temperature na ovim termostatkim glavama može izvršiti samo osoblje koje je zaduženo za održavanje instalacije grejanja u objektu upotrebom specijalnog alata za deblokadu termostatske glave.

Priključni navoj na termostatkoj glavi je M28x1,5 ili M30x1,5 mm.

Termostatske glave HERZCULES

Specijalni alat za montažu termostatske glave deblokadu termostatke

Specijalni alat za glave i nameštanje

 

Kod nekih termostatskih glava HERZCULES moguće je snižavanje podešene temperature novčićem za 10K i 4K.

Ne preporučuje se duži rad termo glava na sniženom podešavanju.

 

 

Da li se HERZ termostatske glave mogu montirati na radijatore sa integrisanim termostatskim ventilima?

 

Herz termostatske glave se mogu montirati na radijatore sa integrisanim termostatskim ventilima (Vogel&Noot, DeLonghi, Linea, Platella, Prado, Korado, Purmo, Kermi, Demrad, Stelrad ) sa ili bez adaptera za montažu kao što je prikazano na donjoj slici.

 

Da li se termostatske glave mogu zaštititi od krađe?

 

HERZ termostatske glave se mogu zaštititi od krađe upotrebom osigurača - obujmica.

Osigurač za zaštiitu od krađe

 

Gde se upotrebljavaju termostatske glave sa nalegajućim senzorom?

 

Termostatske glave sa nalegajućim senzorom se upotrebljavaju za regulaciju temperature vode (grejnog medijuma).

Primeri upotrebe:

Opseg merenja temperature grejnog medijuma:

  • 1. od 40-70 °C za radijatorske sisteme, pripremu tople sanitarne vode
  • 2. od 20-50 °C za podne sisteme
  • 3. od 30-60 °C

Podno grejanje

Postavljanjem termostatske glave na termostatski ventil u potisnom vodu meri se temperatura vode i reguliše protok vode u grejnom krugu. Kada se voda ohladi ispod podešene vrednosti, ventil se otvara, a kada se dostigne podešena temperatura ventil se zatvara. Postoje raznorazni načini upotrebe ovog proizvoda kod podnog grejanja.

Zagrevanje tople sanitarne vode

Postavljanjem nalegajućeg senzora na rezervoar tople vode meri se temperatura vode u rezervoaru. Termostatska glava se postavlja na trokraki mešni ili razdelni ventil u potisnom ili povratnom vodu. Kada temperatura vode padne ispod željene vrednosti trokraki ventil se otvara a zatvara ukoliko se dostigne željena temperatura.

Zagrevanje vazduha

Postavljanjem senzora u struju vazduha može da se kontroliše dovod potrebne količine vode u kalorifer. Princip rada je isti kao i u drugim slučajevima.

 

Da li se sme seći i prekidati kapilarna cev?

 

Kapilarna cev se ne sme seći, prekidati, nagnječiti, produživati ili skraćivati. Kapilarna cev, kao i termostatska glava je punjena termo uljem. Ukoliko dođe do prekida kapilare, termostatska glava gubi funkciju.

 

Da li HERZ proizvodi termostatske glave u različitim bojama??

HERZ proizvodi termostatske glave u različitim bojama. Proizvode se pod nazivom HERZ DE LUXE termostatske glave. Više o DE LUXE termostatskim glavama možete da se informišete na našem sajtu ili direktnim pozivom HERZ tehničke podrške.

 

ZA VIŠE INFORMACIJA O TERMOSTATATSKIM GLAVAMA OBRATITE SE HERZ TEHNIČKOJ PODRŠCI