Feel the Water

HERZ PRO Plan 5

Sada je sve lakše uz softver za projektovanje - HERZ PRO Plan 5.

U vreme kada se puno napora i aktivnosti ulaže u povećanje energetske efikasnosti i optimizaciju termotehničkih instalacija HERZ vam predstavlja koristan alat koji daje svoj doprinos tim naporima- profesionalni softver za projektovanje sistema HVAC. Projektovanje uz poštovanje najnovijih standarda, precizni proračuni i izrada grafičke dokumentacije su prvi koraci i preduslovi za implementaciju sistema koji će odgovoriti svim zahtevima modernih HVAC instalacija.

U tom kontekstu kompanija HERZ je razvila softver za projektovanje najnovije generacije- HERZ PROplan 5.

HERZ PROPlan 5 je projektantski softver koji je organizovan po sledećim modulima:

  • Proračun toplotnih gubitaka
  • Proračun i grafičko predstavljanje sistema podnog grejanja
  • Proračun i grafičko predstavljanje sistema zidnog i plafonskog grejanja
  • Proračun i grafičko predstavljanje sistema radijatorskog grejanja
  • Proračun i grafičko predstavljanje sistema hlađenja
  • Proračuni i grafičko predstavljanje sistema za distribuciju pitke vode i točećih mesta/slavina

Svi ovi moduli su obuhvaćeni jednom licencom koja nije vezana za računar odnosno diskonekcijom sa jednog računara korisnik licence može da se konektuje na drugi računar nezavisno od njegove lokacije.

Softver HERZ PROPlan 5 za sve navedene module sadrži kompletne baze podataka HERZ proizvoda koji se koriste u fazi projektovanja. Za sve izabrane HERZ proizvode automatski se generišu podaci i u proračunskom i u grafičkom delu kao i u formi tehničkih opisa u rezultatima odnosno izlaznim specifikacijama softvera. Sve rezultate proračuna je moguće predstaviti na više načina- tabelarno, u formi specifikacija, po raznim kriterijumima- po prostornoj organizaciji i slično. Takođe sve izlazne podatke/rezultate kako proračunske tako i grafičke je moguće eksportovati u željenom formatu.

slika2

U procesu projektovanja koristeći softver HERZ PROplan 5 moguće je ulazne podatke/podloge importovati u DWG ili BIM (gbXML; IFC) formatu ili za jednostavnije objekte direktno crtati građevinske osnove u samom softveru. Priprema građevinske konstrukcije objekta u okviru samog softvera je jako bitna faza bez obzira da li se koristi samo modul za proračun toplotnih gubitaka ili neki drugi modul za proračun sistema grejanja.

Grafički deo sa 2D i 3D prikazom omogućava detaljan pregled projektovanog rešenja kao i analizu rešanja po raznim kriterijumima.

slika3

Mnoge napredne automatske funkcije implementirane u HERZ PROplan 5 ubrzavaju i olakšavaju proces projektovanja pri tome smanjujući manuelne aktivnosti korisnika kao na primer automatsko vezivanje, iscrtavanje i proračun cevovoda na osnovu označene željena trase cevovoda i grejne podne površine kod podnog grejanja.

slika4

Proračunske izlazne podatke/rezultate je kao što je već rečeno moguće pripremiti u formi i po kriterijumima koje odabere korisnik softvera shodno svojim potrebama.

slika5

Veliki benefit softvera HERZ PROplan 5 je što izlazni podaci/rezultati mogu da se prikažu i u formi preciznih trgovačkih specifikacija projektovane opreme- uključujući i HERZ šifre i slike artikala što olakšava posao kod izvođenja odnosno nabavke potrebne opreme koja je predviđena projektom.

slika6

Takođe HERZ ARMATUREN Srbija omogućava obuku u korišćenju softvera HERZ PROplan 5 poslovnim partnerima koji bi želeli da postanu licencirani korisnici ovog softvera.

Obezbeđena je i tehnička podrška za sve potencijalne nedoumice ili probleme prilikom korišćenje ovog softvera.

slika7

Za sva pitanja vezana za dobijanje i aktiviranje licence kao i za korisničku obuku za program HERZ PROplan 5 možete da se obratite na:

kontakt osoba: Siniša Đurđić, dipl.inž.maš

tel: 064 885 4901

email: sinisa.djurdjic@herz.rs