Feel the Water

HERZ Strömax 4217 GM

Već od davne 1896. godine razmišlja se unapređenju hidraulike u sistemima grejanja, danas već i sistema hlađenja. U gradskim sredinama sa povećanjem broja stanovništva i masovnog kolektivnog stanovanja stvorio se izazov kako obezbediti pouzdano i povoljno grejanje u svakom delu objekta.

Ventil Regulacioni
Slika 1 - Izgled regulacionih ventila pre 100 godina

Osim prednosti povećane udobnosti i jednostavnosti, uvođenje toplovodnog grejanja u zgradama izaziva probleme u povezivanju sa više većih grejnih sistema koji se koriste za snabdevanje zgrada.

Balansiranje cevovoda - nebalansiran sistem
Slika 2 - Raspodela toplotne energije
u neuravnoteženom sistemu

Problem je takav da je u stanovima koji se nalaze dalje od izvora toplote hladno, dok je u stanovima koji su bliži izvoru toplote i suviše toplo. Očigledno, voda u cevima uvek traži put manjeg otpora, što znači da je protok zagrejane vode u cevima blizu pumpe mnogo veći od protoka zagrejane vode kroz udaljenije cevi iako je nominalni prečnik cevne mreže isti.

Pitanje koje se sada postavlja jeste: da li je protok vode mogao da se promeni tako da ista količina grejnog medijuma za potrošače iste veličine može biti na raspolaganju na bilo kojoj udaljenosti od pumpe stvaranjem veštačkih otpora. Ideja za hidrauličkim balansiranjem i način sprovođenja istog se rodila.

Prvi balansni/regulacioni ventili su bili prave izvedbe. Uglavnom su bili jednostavni ventili za zatvaranje protoka dok su malo napredniji ventili imali i skale podešavanja, među položaje u kojima se ventil mogao postaviti i na taj način ograničiti protok. To su uglavnom bili ventili sa klapnom, šiber ventili i ventili koji naliče na klasične ventile koje još danas viđamo u vodovodnim instalacijama.

Balansni ventili 20. veka
Slika 3: Zaporno/regulacioni ventili 60tih godina 20-tog veka

Osnovna razlika između pravog i kosog ventila je - sama izvedba!

  • Prav ventil izgleda kao obrnuto slovo T
  • Kosi ventil izgleda kao oboreno slovo Y

Strömax 4217 GM

Ventil Stromax 4217 GM

prav balansni ventil točak sa preciznim pokazivanjem pozicije (brojčanik) merni priključci za diferencijalni manometar DN 15 - DN 80 Mesing DZR velika preciznost, mala greška ±5% skroz otvoren ±10% kod 25% otvorenosti ponovljivost merenja i rezultata priključci u istoj ravni, olakšanje prilikom merenja kod skroz zatvorenog ventila moguće merenje raspoloživog napora primena u KGH i sistemima pitke vode

Gde se koristi prav balansni ventil?

Svrha balansnog ventila je da stvori neophodan pad pritiska na mestu gde se nalazi kako bi otpori u sistemu bili približno slični radi ravnomerne raspodele vode. Tako da se bez obzira na oblik ventila (prav ili kosi), oni postavljaju na ključna mesta u sistemu.

Da li su pravi ventili inferiorni kosim ventilima?

Naravno da ne. Jedina merodavna stvar i pokazatelj jeste karakteristika ventila ili kv vrednost. Ona definiše kako se ventil ponaša i bira prilikom proračuna.

Ventil Regulacioni

Presek kosog balansnog ventila

Da li pravi ventili pružaju veći otpor?

Naravno da ne. Sve zavisi od karakteristike ventila, kv. I u zavisnosti od nje, mogu da imaju i manji pad pritiska nego kosi ventili.

Kakve su brzine strujanja kroz ventil?

Ograničenja brzine strujanja su ista bez obzira na tip ventila jer ona ustvari zavise od prečnika cevovoda i materijala istog.

Karakteristika ventila

Zavisnost kv vrednosti od hoda ventila je skoro linearna zbog specijalne konstrukcije pečurke ventila.

Ventil Stromax 4217 GM

Presek 4217 GM

Više o ovom ventilu kao i detaljne tehničke karakteristike možete pogledati na www.herz.rs.

Strömax 4017 M ili 4217 GM?

  • Kod 4017 M, dp se meri na mernoj blendi ispred vretena ventila (priključci su sa iste strane).
  • Kod 4217 GM, dp se meri samom ventilu (priključci su ispred i iza vretena).
  • Prednost 4017 M je preciznost, mala greška i brzo podešavanje prilikom balansiranja.
  • Prednost 4217 GM je merenje raspoloživog napora, ako je to potrebno.

Preporuka

Za ventile u podstanici, glavne grane i ogranke koristiti 4217 GM a za ventile na samim potrošačima, kratkim deonicama koristiti 4017 M gde se prilikom balansiranja sistema postiže visoka produktivnost (pogotovo u sistemima sa velikim brojem potrošača).