Feel the Water

Drveni briketi

Drveni briketi mogu takođe da se koriste u automatizovanim sistemima za grejanje na drvnu biomasu. Opet mora da se vodi računa o kvalitetu i sadržaju briketa. Sami briketi zbog svoje veće dimenzije ne predstavljaju problem za transport od skladišta goriva do samog kotla jer postoje mehanizmi kojima se briket melje i usitnjava na dovoljne male frakcije neophodne za automatizovane kotlove.

Poređenje toplotne moći drvne biomase sa fosilnim gorivima, kratak pregled:
  • Prirodni gas: ~10 kWh/m³
  • Lož ulje: ~10 kWh/l
  • Pelet: ~5 kWh/kg
  • Sečka: ~3,8 kWh/kg
A to znači da je sa aspekta energije:

1 m³ gasa ~ 1 L lož ulja ~ 2 kg peleta ~ 2,5 kg sečke