Feel the Water

Tržište drveta u Evropi i Srbiji

Po proizvodnji peleta lider u Evropi je Švedska. Od zemalja u okruženju najvažnije su Austrija, Italija i Nemačka. Razvoj proizvodnje i tržišta peleta u Evropskoj uniji posebno se stimuliše odgovarajućom politikom od strane evropske komisije. U martu 2007 godine članice Evropske unije su postigle dogovor da do 2020 godine 20% od ukupno proizvedene energije treba da potiče od obnovljivih izvora energije u čemu će biomasa imati značajan udeo. U Evropskoj uniji se u 2006. godini oko 4% od ukupnih energetskih potreba zadovoljavalo energijom proizvedenom iz biomase.

Proizvodnja peleta (2007. godina), nekoliko država:
  • Švedska: 1.600.000 tona
  • Austrija: 600.000 tona
  • Nemačka: 800.000 tona

Cena sečke, peleta i briketa značajno oscilira tokom godine i zavisi od potražnje na tržištu koja je najveća u mesecima neposredno pre zimskog perioda a najmanja odmah nakon prestanka sezone grejanja.

U našem regionu lider u proizvodnji peleta je Bosna i Hercegovina sa godišnjom proizvodnjom od preko 150.000 tona

O proizvodnji sečke nema kontretnih podataka jer se ona može proizvodi na raznim lokacijama: direktno u šumi, pilanama, kod postrojenja za sagorevanje drvne biomase, parkovima itd. Dok je za proizvodnju peleta potrebno postrojenje zbog samog procesa proizvodnje peleta i standarda kvaliteta kojima podleže.

Tržište peleta u Srbiji se razvija iz godine u godinu. Trenutno na području Srbije postoji oko 7 ozbiljnijih postrojenja za proizvodnju peleta. Pelet koji se tu proizvede značajno se razlikuje i po ceni i kvalitetu. Trenutna proizvodnja iznosi otprilike 90.000 tona godišnje. Preko 90% ukupne proizvodnje drvenog peleta se izvozi iz Srbije. Razlozi su brojni, a osnovni su nedovoljna informisanost domaćih potrošača i nedostatak subvencija od strane države.

Komparativna analiza cena pojedinih vrsta energenata koji se najčešće upotrebljavaju za grejanje u domaćinstvima u Srbiji sledi: (Osnov za proračun usvojene su godišnje potrebe domaćinstva u iznosu od 20.000 kWh godišnje, a cene pojedinih energenata predstavljaju tržišne cene, 2008 godina.)

tabela-cene-energije

(Takođe treba imati u vidu da potrošnja i cena eksploatacije zavisi i od samog postrojenja, stepena korisnosti i sl.)