Feel the Water

Šumski fond Republike Srbije

Ukupna površina šuma i šumskog zemljišta je 2.429.642 ha. Šumovitost Srbije iznosi 27,3%, a razlikuje se po pojedinim regionima: Vojvodina 6,8%, Centralna Srbija 32,8%, Kosovo i Metohija sa 39,4%. Od ukupne površine šuma i šumskog zemljišta u državnom i društvenom vlasništvu se nalazi 50,91%, a u privatnom 49,09%.

Drvna zaliha u šumama Srbije iznosi oko 235 miliona m³, odnosno 101,6 m³/ha, a tekući (godišnji) zapreminski prirast iznosi oko 6,2 miliona m³, odnosno 2,67 m³/ha. JP „Srbijašume“ prosečno godišnje izvrši pošumljavanje na oko 6.000 ha. JP „Srbijašume“ prosečno godišnje proizvede neto drvenih sortimenata oko 1,1 milion m³, od čega tehničkog drveta 430.000 m³, a prostornog drveta 626.000 m³.

Šumski fond Republike Srbije

sumski-fond-republike-srbije

Ukupna drvna zaliha JP „Srbijašume“

ukupna-drvna-zaliha

Ukupni zapreminski prirast JP „Srbijašume“

zapreminski-prirast

Struktura zapremine po glavnim vrstama drveća

zapremina-po-glavnim-vrstama-drveca

Struktura zapreminskog prirasta po glavnim vrstama drveća

zapreminski-prirast-po-glavnim-vrstama-drveca